Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 9,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Контакти

Адрес на централата
ул. Хайдушко изворче 28
София; София - град;
Пощенски код: 1618
Тел: +359-2-818-
Факс: +359-2-818-
Имейл: @toto.bg
Интернет страница: http://www.toto.bg

Пълно име: Български спортен тотализатор ДП (Bulgarian Sports Totalizator DP)

Статут: Непублична
Юридически статут: Държавно предприятие
Оперативен статус: Активен
EMISid: 1403169
BULSTAT: 202766380
Дата на създаване: 08-окт-13

Основна дейност

Основна дейност: Развлечения, хазарт и почивка

Описание на компанията

Balgarski Sporten Totalizator(Bulgarian Sports Lottery), founded in 1957, is a state-owned company, which operates various gambling games.
Since 1994, the lottery has launched some 40 scratch ticket games selling some 160 million tickets in the country by 2004.
The biggest prize awarded by the lottery, which was founded in 1898, stands at BGN 200,000.
All of the company's revenue is transferred to the country's education, health care, culture and social policy ministries.
Bulgaria's finance…

Повече

Основна информация

Общ брой служители:
()

Рейтинг според EMIS Benchmark

Вижте всички параметри в Рейтинг на EMIS Benchmark

Ръководители

Член на Управителния съвет

Детайли за собствеността

Министерство на Младежта и Спорта
100%

Финансови показатели

Избери показатели, за да се появят в графиката. 2015 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 47,927
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.

Финансови показатели

Конкуренти - България

BGN | USD | EUR

EMIS DealWatch Сделки

DealMonitor: Намерения за сделки

for 9,95 USD
Начините на плащане включват:
USD 9,95
Най-актуалните финансови данни: 2015
Начините на плащане включват:
Пълният доклад за тази компания ще може да бъде изтеглен веднага след покупката. Докладът ще включва:
Резюме на компанията
Контакти
система за класификации на индустрии NAICS
Бизнес описание
Основна информация
Информация за цените на акция
Ръководители
Детайли за собствеността
Дъщерни дружества и филиали
Ключови финансови показатели
Графики за финансово изпълнение
Последни сделки по сливане и придобиване и сделки на капиталов пазар
Основни конкуренти
Финансов отчет
Годишни отчети
Коефициенти
Кредитни анализи от EMIS
EMIS Benchmark рейтинг

- или -

Профили на компании на EMIS, са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за фирми, индустрии и държави в повече от 120 развиващи се пазари на уникална информационна платформа.

Ако имате нужда от разширено и детайлно покритие на една или много държави, може би ще проявявите интерес към услугите ни. Поръчайте демонстрационен достъп към пълния пакет от услуги и някой от нашите акаунт мениджъри ще се свърже с вас.

Регистрирайте интереса си