България

Български спортен тотализатор ДП (Bulgarian Sports Totalizator DP)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Развлечения, хазарт и почивка Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклата при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Хайдушко изворче 28
София; София - град;
Пощенски код: 1618

Тел: +359-2-818-
Факс: +359-2-818-

Имейл:
@toto.bg

Интернет страница:
http://www.toto.bg

Описание на компанията
Българският спортен тотализатор е специализирано държавно предприятие, което организира и провежда лотарийни, тото и лото игри и залагания за резултатите от спортни състезания. БСТ започва своята дейност на 12 май 1957 г. с играта Спорт тото 1. На 29 декември същата година стартира и играта Спорт тото 2 "6 от 49". Дистрибуционната мрежа на БСТ се състои от над 1500 пункта за приемане на залози, от които около 1400 са снабдени с терминални устройства, а заедно с възможността за приемане на залози за игрите в пощенски офиси, общият брой на точките в мрежата е малко над 1800. БСТ спонсорира и организира различни спортни мероприятия, подпомага българското участие в Олимпийските игри, световни и европейски първенства, национални състезания и е основен спонсор на Министерството на физическото възпитание и спорта и Българския олимпийски комитет. БСТ е член на основните международни хазартни асоциации - Световна лотарийна организация (WLA) и Европейски лотарии (EL).
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Развлечения, хазарт и почивка
Основна информация
Общ брой служители:
1,339 (2017)
Одитори:
()
Дата на създаване:
08 октомври 2013
Дата на обновяване:
13 декември 2017
Ръководители
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Управител
Детайли за собствеността
Министерство на Младежта и Спорта
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 51,511
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark

Latest News (Not included in the report)

Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП