България

ВиК - Варна ООД (VIK Varna OOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Водопровод и канализация Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклата при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Прилеп No 33
Варна; Варна;
Пощенски код: 9010

Тел: +359-52-509-
Факс: +359-52-740-

Имейл:
@vikvarna.com; post@vikvarna.com

Интернет страница:
http://www.vikvarna.com

Описание на компанията
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Водопровод и канализация
Основна информация
Общ брой служители:
1,410 (2017)
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
23 декември 1991
Дата на обновяване:
20 юни 2017
Ръководители
Управител
Детайли за собствеността
Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
50,98%
Повече
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 65,825
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП