България

Медийна Група България Холдинг ООД (Media Group Bulgaria Holding OOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Холдингови и инвестиционни дружества Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклата при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Св. Св. Кирил и Методий 84
София; София - град;
Пощенски код: 1202

Тел: +359-2-942-, +359-2-942-, +359-2-942-

Имейл:
@vgb.bg

Интернет страница:
http://www.mgb.bg/

Описание на компанията
Медийна Група България - Холдинг ООД е базирана в София фирма, която се занимава с издаване на вестници и периодични издания. Компанията публикува водещите ежедневници Труд и 24 часа, 168 часа и няколко списания.
Медийна Група България - Холдинг ООД, бивш ВАЦ Медийна Група България - Холдинг, е създадена през 1996 г., когато WAZ Group, издател на Westdeutsche Algemeine Zeitung, стъпва в България, след закупуване на 70% дял в местните 168 часа Пресгруп. В началото на 1997 г., WAZ Group придобива друга местна медийна група Медия Холдинг - която публикува ежедневника Труд. След сделката, германското издателство придобива контрол над около 80% от пазара на български вестници, като публикува два ежедневника и три списания. В края на 2010 г. немската компания продава своя дял в медийната група.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества | Издатели на вестници, периодични издания и книги
Основна информация
Общ брой служители:
1 (2017)
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
08 август 1996
Дата на обновяване:
04 септември 2017
Ръководители
Управител
Детайли за собствеността
Про Нюз България АД
83%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 61,668
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП