България

Нафта Трейдинг АД (Nafta Trading AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Продажба на едро на нефт и нефтени продукти Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Княз Александър Батенберг No 8
Бургас; Бургас;
Пощенски код: 8000

Тел: +359-56-843-
Факс: +359-56-843-

Имейл:
@mail.bg

Описание на компанията
Нафта-Трейдинг АД е един от най-големите търговци на едро на петролни продукти в България. Компанията, която е базирана в черноморския град Бургас, дистрибутира продуктите на местния клон на руския петролен гигант Лукойл.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Продажба на едро на нефт и нефтени продукти
Основна информация
Общ брой служители:
11 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
12 септември 1997
Дата на обновяване:
16 февруари 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Член на Съвета на директорите
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Kimberley Ltd. (Кипър)
54,97%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 11,576
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП