България

Ойропак ЕООД (Europack EOOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Мелници за зърно и производители на растително олио Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Златен Рог No 22, Ет. 2, Ап. 3
София; София - град;
Пощенски код: 1407

Тел: +359-2-868-
Факс: +359-2-868-

Имейл:
@europack-bg.com

Описание на компанията
Ойропак ООД е основано през 1997, седалището на фирмата е в София. Компанията има 3 основни сфери на дейност - съхранение и преработка на слънчогледово семе; внос и продажба в страната на резервни части за машини от фармацевтичната промишленост; внос и продажба в страната на химически продукти.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Мелници за зърно и производители на растително олио | Продажба на едро на машини, оборудване и материали | Продажба на едро на продукти от химическата и свързани индустрии
Основна информация
Общ брой служители:
176 (2017)
Регистриран капитал:
()
Дата на създаване:
03 ноември 1997
Дата на обновяване:
12 септември 2017
Ръководители
Управител
Управител
Детайли за собствеността
Сън Инвестмънтс Лимитид (Малта)
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 63,407
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП