България

Орифлейм България ЕООД (Oriflame Bulgaria EOOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Търговия на дребно извън магазини Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклата при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Г.М.Димитров № 1
София; София - град;
Пощенски код: 1797

Тел: +359-2-970-
Факс: +359-2-873-

Имейл:
@oriflame.com

Интернет страница:
http://bg.oriflame.com/

Описание на компанията
Орифлейм е бързо растяща международна козметична компания с пазарно присъствие в над 60 страни. Шведската компания стъпва на българския пазар през септември 1994 г. В момента Орифлейм има два офиса - в София и Варна. Тя е сред най-бързо развиващите се компании за директни продажби в България.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Търговия на дребно извън магазини
Основна информация
Общ брой служители:
201 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
13 януари 1994
Дата на обновяване:
04 септември 2017
Ръководители
Управител
Управител
Управител
Управител
Детайли за собствеността
Орифлейм Холдингс Б.В. (Холандия)
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 3,090
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП