Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Контакти

Адрес на централата
бул. Вл. Варненчик № 92
Варна; Варна;
Пощенски код: 9000
Тел: +359-52-686-
Факс: +359-52-601-
Имейл: @socgen.com
Интернет страница: http://www.sgeb.bg/

Пълно име: Сосиете Женерал Експресбанк АД (Societe Generale Expressbank AD)

Предишно име (имена): Експресбанк АД (1999)
СЖ Експресбанк (2006)

Статут: Непублична
Юридически статут: Акционерно дружество
Оперативен статус: Активен
EMISid: 1403631
BULSTAT: 813071350
Дата на създаване: 24-юни-93

Основна дейност

Основна дейност: Търговски банки и други кредитни дейности

Описание на компанията

Френската частна банка Societe Generale открива през юли 1997 г. първия си клон в София за обслужване на корпоративни клиенти опериращи в България. Societe Generale е втората френска банка, която създава офис в София след като Banque Nationale de Paris и немската Dresdner Bank AG, създават BNP-Dresdner Bank (България) през…

Повече

Основна информация

Общ брой служители:
()
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()

Ръководители

Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Повече

Детайли за собствеността

Сосиете Женерал (Франция)
99,74%

Финансови показатели

Избери показатели, за да се появят в графиката. 2016 Y
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от такси и комисиони
Оперативна печалба (EBIT)
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 5,934,834
Вземания по аванси и кредити от клиенти
Депозити от клиенти
Капитал
Изменение на общата сума на активите
Изменение на нетните приходи от лихви
Коефициент оперативни разходи към печалба
Съотношение Кредити/Депозити
Съотношение Кредити/Активи
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Bulgarian National Bank (BNB), База данни с компании на EMIS.

Финансови показатели

Конкуренти - България

BGN | USD | EUR

EMIS DealWatch Сделки

DealMonitor: Намерения за сделки

for 29,95 USD
Начините на плащане включват:
USD 29,95
Най-актуалните финансови данни: 2016
Начините на плащане включват:
Пълният доклад за тази компания ще може да бъде изтеглен веднага след покупката. Докладът ще включва:
Резюме на компанията
Контакти
система за класификации на индустрии NAICS
Бизнес описание
Основна информация
Информация за цените на акция
Ръководители
Детайли за собствеността
Дъщерни дружества и филиали
Ключови финансови показатели
Графики за финансово изпълнение
Последни сделки по сливане и придобиване и сделки на капиталов пазар
Основни конкуренти
Финансов отчет
Годишни отчети
Коефициенти
Кредитни анализи от EMIS
EMIS Benchmark рейтинг

- или -

Профили на компании на EMIS, са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за фирми, индустрии и държави в повече от 120 развиващи се пазари на уникална информационна платформа.

Ако имате нужда от разширено и детайлно покритие на една или много държави, може би ще проявявите интерес към услугите ни. Поръчайте демонстрационен достъп към пълния пакет от услуги и някой от нашите акаунт мениджъри ще се свърже с вас.

Регистрирайте интереса си