България

Сосиете Женерал Експресбанк АД (Societe Generale Expressbank AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Търговски банки и други кредитни дейности Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклата при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Вл. Варненчик № 92
Варна; Варна;
Пощенски код: 9000

Тел: +359-52-686-
Факс: +359-52-601-

Имейл:
@socgen.com

Интернет страница:
http://www.sgeb.bg/

Описание на компанията
Френската частна банка Societe Generale открива през юли 1997 г. първия си клон в София за обслужване на корпоративни клиенти опериращи в България. Societe Generale е втората френска банка, която създава офис в София след като Banque Nationale de Paris и немската Dresdner Bank AG, създават BNP-Dresdner Bank (България) през 1995 година.
През септември 1999 г. България продава мажоритарен дял в държавната Експресбанк на Societe Generale за над 3,91 милиона долара. Според условията на сделката, България продава 27,94 милиона акции във варненската банка, представляващи 97,95% от капитала на банката, държани от държавата. Според условията на сделката, българските власти се съгласяват да изкупят дълга на Варненската корабостроителница към Експресбанк за около 22 милиона долара, докато новият собственик обещава да запази мажоритарен дял в Експресбанк поне през следващите три години.
През декември 2005 г. българският клон на Societe Generale създава дъщерно дружество, което да предлага лизингови услуги на местния пазар. През 2008 г. банката създава дъщерно дружество за факторинг, Сосиете Женерал Факторинг.
Сосиете Женерал Експресбанк управлява над 150 офиса в цялата страна. Банкара предлага пълен набор от банкови услуги и продукти на своите корпоративни и индивидуални клиенти.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Търговски банки и други кредитни дейности
Основна информация
Общ брой служители:
1,588 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
24 юни 1993
Дата на обновяване:
11 декември 2017
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Повече
Детайли за собствеността
Сосиете Женерал (Франция)
99,74%
Ключови финансови показатели
2017 Q3C
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от такси и комисиони
Оперативна печалба (EBIT)
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 6,230,511
Вземания по аванси и кредити от клиенти
Депозити от клиенти
Капитал
Изменение на общата сума на активите
Изменение на нетните приходи от лихви
Коефициент оперативни разходи към печалба
Съотношение Кредити/Депозити
Съотношение Кредити/Активи
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Bulgarian National Bank (BNB), База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП