България

Тони-Кас ООД (Toni-Kas OOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на Euromoney Institutional Investor plc USD 29,95 Индустрии: Кланици и обработка на месо Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2015 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклата при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ж. к. Суходол, ул. Градина 21А
София; София - град;
Пощенски код: 1362

Тел: +359-2-925-
Факс: +359-2-925-

Имейл:
@abv.bg

Описание на компанията
Toni-Kas, based in the capital Sofia, was established in 2001. The company is mainly engaged in poultry slaughtering and processing.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Кланици и обработка на месо
Основна информация
Общ брой служители:
2 (2015)
Регистриран капитал:
()
Дата на създаване:
23 март 2001
Дата на обновяване:
29 септември 2016
Ръководители
Управител
Детайли за собствеността
Димитър Аспарухов Иванов
66,66%
Ключови финансови показатели
2015 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 648
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП