Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.
USD 29,95
Information on this company is supplied by EMIS which is part of Euromoney Institutional Investor plc, one of Europe's largest publishers and a constituent of the FTSE 250 index.

Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
София; София - град;
Пощенски код: 1000
Тел: +359-2-895-, +359-0700-10-
Факс: +359-2-895-
Имейл: @cez.bg, zaklienta@cez.bg
Интернет страница: http://www.cez.bg

Пълно име: ЧЕЗ Електро България АД (CEZ Electro Bulgaria AD)

Статут: Публична
Юридически статут: Публично дружество
Оперативен статус: Активен
EMISid: 3221502
BULSTAT: 175133827
ISIN: BG1100024113
Дата на създаване: 29-авг-06

Основна дейност

Основна дейност: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия

Описание на компанията

ЧЕЗ Електро България е основано през 2006 като правоприемник на правоотношенията, свързани с дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, осъществявана от Електроразпределение Столично АД, Електроразпределение София област АД и Електроразпределение Плевен АД, които…

Повече

Основна информация

Общ брой служители:
()
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()

Рейтинг според EMIS Benchmark

Вижте всички параметри в Рейтинг на EMIS Benchmark

Графика

Пазарна информация

Последна цена 21,500.00
Обем 1
Оборот 21,500
Индекс
Пазар Българска Фондова Бор
Тикер 1CZ
Пазарна капитализация Пазарна капитализация 107,500
52 Седмичен връх 21,900.00
52 Седмично дъно 6,291.01
Коефициент Цена/Печалба 160
Доходи от акция (EPS) 133
Доход от дивиденти
Балансова стойност 89,167
Стойност на предприятието 11,151
Котировки, обновени на 24 април 2017
Забележка: данни в BGN хиляди.

Ръководители

Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Повече

Детайли за собствеността

ЧЕЗ А.С. (Чешка република)
67%

Финансови показатели

Избери показатели, за да се появят в графиката. 2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 319,679
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Financial Supervision Commission (FSC), База данни с компании на EMIS.

Финансови показатели

Конкуренти - България

BGN | USD | EUR

EMIS DealWatch Сделки

DealMonitor: Намерения за сделки

for 29,95 USD
Начините на плащане включват:
USD 29,95
Най-актуалните финансови данни: 2016
Начините на плащане включват:
Пълният доклад за тази компания ще може да бъде изтеглен веднага след покупката. Докладът ще включва:
Резюме на компанията
Контакти
система за класификации на индустрии NAICS
Бизнес описание
Основна информация
Информация за цените на акция
Ръководители
Детайли за собствеността
Дъщерни дружества и филиали
Ключови финансови показатели
Графики за финансово изпълнение
Последни сделки по сливане и придобиване и сделки на капиталов пазар
Основни конкуренти
Финансов отчет
Годишни отчети
Коефициенти
Кредитни анализи от EMIS
EMIS Benchmark рейтинг

- или -

Профили на компании на EMIS, са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за фирми, индустрии и държави в повече от 120 развиващи се пазари на уникална информационна платформа.

Ако имате нужда от разширено и детайлно покритие на една или много държави, може би ще проявявите интерес към услугите ни. Поръчайте демонстрационен достъп към пълния пакет от услуги и някой от нашите акаунт мениджъри ще се свърже с вас.

Регистрирайте интереса си