REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Алфа Банка - Клон България КЧТ (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Алфа Банка - Клон България КЧТ Дата на обновяване: 13 септември 2017
Купете нашият отчет за тази компания USD 19,99 Най-актуалните финансови данни: 2015 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Българският филиал на втората по големина банка в Гърция, Алфа банк, е наследник на българската мрежа на гръцката Ionian and Popular Bank. Ionian and Popular Bank отваря първия си клон в София през септември 1995 г., пет месеца след като получава пълен банков лиценз от Българската народна банка. Първоначалната цел на клона е да обслужва корпоративни клиенти, като предлага трансфери в чужда валута, кредитни и депозитни услуги.
През 1996 г., Ionian and Popular Bank открива два нови клона в България. През декември 2000 г. клоновата мрежа е преименувана нз Алфа банк, след като Ionian and Popular Bank се слива с Alpha Bank през април същата година.
Алфа банк управлява над 60 офиса в цялата страна.През март 2016г. бе подписан договор за прехвърляне на търговското предприятие и дейността на българския клон на Алфа Банк А.Е. - Гърция на Юробанк България АД (Пощенска банка). По силата на подписания договор, всички права и задължения на Алфа Банк – клон България по сключените договори с клиенти, се прехвърлят на Пощенска банка.

Адрес на централата
бул. Цариградско Шосе № 99
София; София - град; Пощенски код: 1113

Контакти: Купете Алфа Банка - Клон България КЧТ отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Алфа Банка - Клон България КЧТ отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Алфа Банка - Клон България КЧТ отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
23 май 1995
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Председател на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Генерален директор
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Генерален директор
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен директор
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Юридически представител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Алфа Банка - Клон България КЧТ отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
-21,46%
Нетни приходи от такси и комисиони
-8,24%
Оперативна печалба (EBIT)
-83,69%
Нетна печалба (загуба)
-814,25%
Общо активи
-70,95%
Вземания по аванси и кредити от клиенти
-75,04%
Капитал
93,32%
Изменение на общата сума на активите
N/A
Изменение на нетните приходи от лихви
-9,32%
Коефициент оперативни разходи към печалба
21,56%
Съотношение Вземания по аванси и кредити към Депозити
-7,4%
Съотношение Вземания по аванси и кредити към Активи
-11,43%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?