България

Company Overview of Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Производство на основни химикали Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Цар Освободител
Пирдоп; София;
Пощенски код: 2070

Тел: +359-728-62-
Факс: +359-728-62-

Имейл:
@aurubis.com

Интернет страница:
http://bulgaria.aurubis.com/

Описание на компанията
Медодобивният комбинат Аурубис България се базира на около 80 км на север от столицата София, в близост до най-големите медни мини в страната. Основната дейност на дружеството е преработване на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Производството е организирано в 4 единици - металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика.
Компанията е основана през 1991 г. като държавно предприятие под името МДК. През септември 1997 г. Агенцията за приватизация на България продава 56% от комбината за 80 млн. щ.д. на белгийската група Union Miniere SA. Новият собственик се ангажира да инвестира 220 млн. щатски долара за период от пет години. През януари 1998 г. Union Miniere повишава дела си до 97.5% след закупуване на по-голямата част от акциите на местния фондов пазар. Заводът, преименуван на Кумерио Мед в средата на 2005 г., вдига своята продукция на анодна мед с 6,0% до 240,000 тона през 2005 г., дължащи се на стабилни нива на производство.
Компанията оперира и два завода, които произвеждат сярна киселина като вторичен продукт от топене на мед в град Пирдоп.
През април 2008 г. германският концерн Norddeutschen Affinerie AG придобива белгийския холдинг Кумерио и компанията се преименува на Аурубис АГ. В резултат на сливането, името на местния клон на компанията също е променено.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Производство на основни химикали | Производство и обработка на цветни метали (без алуминий)
Основна информация
Общ брой служители:
853 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
15 ноември 1991
Дата на обновяване:
25 май 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Член на Съвета на директорите
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Кумерио Австрия ГмбХ (Австрия)
99,86%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 1,361,529
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП