България

Company Overview of Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Медодобивният комбинат Аурубис България се базира на около 80 км на север от столицата София, в близост до най-големите медни мини в страната. Основната дейност на дружеството е преработване на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Производството е организирано в 4 единици - металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика.
Компанията е основана през 1991 г. като държавно предприятие под името МДК. През септември 1997 г. Агенцията за приватизация на България продава 56% от комбината за 80 млн. щ.д. на белгийската група Union Miniere SA. Новият собственик се ангажира да инвестира 220 млн. щатски долара за период от пет години. През януари 1998 г. Union Miniere повишава дела си до 97.5% след закупуване на по-голямата част от акциите на местния фондов пазар. Заводът, преименуван на Кумерио Мед в средата на 2005 г., вдига своята продукция на анодна мед с 6,0% до 240,000 тона през 2005 г., дължащи се на стабилни нива на производство.
Компанията оперира и два завода, които произвеждат сярна киселина като вторичен продукт от топене на мед в град Пирдоп.
През април 2008 г. германският концерн Norddeutschen Affinerie AG придобива белгийския холдинг Кумерио и компанията се преименува на Аурубис АГ. В резултат на сливането, името на местния клон на компанията също е променено.

Need a report on this company? USD 29,95 Индустрии: Други основни неорганични химични преработки Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Аурубис България АД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Други основни неорганични химични преработки | Топене и рафиниране на цветни метали (без алуминий)
Контакти

Адрес на централата
ул. Цар Освободител
Пирдоп; София; Пощенски код: 2070

Тел: +359-728-62-
Факс: +359-728-62-

Имейл:
@aurubis.com

Интернет страница:
http://bulgaria.aurubis.com/

Основна информация
Общ брой служители:
871 (2018)
Издадени акции:
Provided in the purchased report
Регистриран капитал:
Provided in the purchased report
Одитори:
Provided in the purchased report
Дата на създаване:
15 ноември 1991
Ръководители
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Provided in the purchased report
Член на Съвета на директорите
Provided in the purchased report
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Кумерио Австрия ГмбХ (Австрия)
99,86%
Дъщерни компании
Аурубис Турция Кимя Аноним Сикрети (Турция)
100%

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Аурубис България АД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Annual growth percentages* for latest two years in USD terms. Absolute financial data is included in the purchased report.
Нетни приходи от продажби
58,91%
Общо приходи от оперативна дейност
62,37%
Оперативна печалба (EBIT)
80,46%
EBITDA
66,68%
Нетна печалба (загуба)
104%
Общо активи
29,04%
Капитал
54,73%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,01%
Възвръщаемост от продажби
1,73%
Възвръщаемост на капитала
15,01%
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
15,26%
Коефициент на абсолютна ликвидност
102,46%
* Growth figures are affected by the currency rate changes.
Company News (Not included in report)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП