България

Преглед на компанията Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Медодобивният комбинат Аурубис България се базира на около 80 км на север от столицата София, в близост до най-големите медни мини в страната. Основната дейност на дружеството е преработване на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Производството е организирано в 4 единици - металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика.
Компанията е основана през 1991 г. като държавно предприятие под името МДК. През септември 1997 г. Агенцията за приватизация на България продава 56% от комбината за 80 млн. щ.д. на белгийската група Union Miniere SA. Новият собственик се ангажира да инвестира 220 млн. щатски долара за период от пет години. През януари 1998 г. Union Miniere повишава дела си до 97.5% след закупуване на по-голямата част от акциите на местния фондов пазар. Заводът, преименуван на Кумерио Мед в средата на 2005 г., вдига своята продукция на анодна мед с 6,0% до 240,000 тона през 2005 г., дължащи се на стабилни нива на производство.
Компанията оперира и два завода, които произвеждат сярна киселина като вторичен продукт от топене на мед в град Пирдоп.
През април 2008 г. германският концерн Norddeutschen Affinerie AG придобива белгийския холдинг Кумерио и компанията се преименува на Аурубис АГ. В резултат на сливането, името на местния клон на компанията също е променено.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Други основни неорганични химични преработки Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Аурубис България АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Други основни неорганични химични преработки | Топене и рафиниране на цветни метали (без алуминий)
Контакти

Адрес на централата
ул. Цар Освободител
Пирдоп; София; Пощенски код: 2070

Тел: +359-728-62-
Факс: +359-728-62-

Имейл:
@aurubis.com

Интернет страница:
http://bulgaria.aurubis.com/

Основна информация
Общ брой служители:
871 (2018)
Издадени акции:
Предоставено в закупения доклад
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
15 ноември 1991
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Предоставено в закупения доклад
Член на Съвета на директорите
Предоставено в закупения доклад
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Кумерио Австрия ГмбХ (Австрия)
99,86%
Дъщерни компании
Аурубис Турция Кимя Аноним Сикрети (Турция)
100%

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Аурубис България АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
58,91%
Общо приходи от оперативна дейност
62,37%
Оперативна печалба (EBIT)
80,46%
EBITDA
66,68%
Нетна печалба (загуба)
104%
Общо активи
29,04%
Капитал
54,73%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,01%
Възвръщаемост от продажби
1,73%
Възвръщаемост на капитала
15,01%
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
15,26%
Коефициент на абсолютна ликвидност
102,46%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП