Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) (България)

Основна дейност: Други основни неорганични химични преработки | Топене и рафиниране на цветни метали (без алуминий)
Пълно име: Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) Дата на обновяване: 06 март 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2017 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Медодобивният комбинат Аурубис България се базира на около 80 км на север от столицата София, в близост до най-големите медни мини в страната. Основната дейност на дружеството е преработване на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам. Производството е организирано в 4 единици - металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика.
Компанията е основана през 1991 г. като държавно предприятие под името МДК. През септември 1997 г. Агенцията за приватизация на България продава 56% от комбината за 80 млн. щ.д. на белгийската група Union Miniere SA. Новият собственик се ангажира да инвестира 220 млн. щатски долара за период от пет години. През януари 1998 г. Union Miniere повишава дела си до 97.5% след закупуване на по-голямата част от акциите на местния фондов пазар. Заводът, преименуван на Кумерио Мед в средата на 2005 г., вдига своята продукция на анодна мед с 6,0% до 240,000 тона през 2005 г., дължащи се на стабилни нива на производство.
Компанията оперира и два завода, които произвеждат сярна киселина като вторичен продукт от топене на мед в град Пирдоп.
През април 2008 г. германският концерн Norddeutschen Affinerie AG придобива белгийския холдинг Кумерио и компанията се преименува на Аурубис АГ. В резултат на сливането, името на местния клон на компанията също е променено.

Адрес на централата
ул. Цар Освободител
Пирдоп; София; Пощенски код: 2070

Контакти: Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://bulgaria.aurubis.com/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
15 ноември 1991
Ръководители
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Купете Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет , за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Кумерио Австрия ГмбХ (Австрия)
99,86%
Дъщерни компании
Аурубис Турция Кимя Аноним Сикрети (Турция)
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Аурубис България АД (Aurubis Bulgaria AD) отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
55,9%
Общо приходи от оперативна дейност
59,29%
Оперативна печалба (EBIT)
77,04%
EBITDA
63,52%
Нетна печалба (загуба)
100,13%
Общо активи
13,42%
Капитал
36%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,01%
Възвръщаемост от продажби
1,73%
Възвръщаемост на капитала
15,01%
Коефициент на бърза ликвидност
0,09%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,03%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?