REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

БМ Лизинг ЕАД (България)

Основна дейност: Финансиране на продажби
Пълно име: БМ Лизинг ЕАД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Компания БМ Лизинг ЕАД, която е създадена през 2003 г., основно оперира в лизинговия и финансов бизнес. Дружеството главно финансира сделки за нови и втора употреба моторни превозни средства като финансов лизинг. Фирма БМ Лизинг е създадена като смесено дружество между Българо-американския инвестиционен фонд (BAEF) и местната лизингова компания Б.М. Лизинг, създадена през 1996 г. от частни инвеститори.

Адрес на централата
бул. Тодор Александров 109-115
София; София - град; Пощенски код: 1303

Контакти: Купете БМ Лизинг ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://bmleasing.bg/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете БМ Лизинг ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете БМ Лизинг ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете БМ Лизинг ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете БМ Лизинг ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
09 април 2003
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като БМ Лизинг ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
11,39%
Общо приходи от оперативна дейност
11,39%
Оперативна печалба (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Нетна печалба (загуба)
-74,05%
Общо активи
18,99%
Капитал
3,81%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
N/A
Възвръщаемост от продажби
-8,97%
Възвръщаемост на капитала
-12,17%
Коефициент дълг/собствен капитал
30,87%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,01%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,04%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?