REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Брикел ЕАД (България)

Основна дейност: Снабдяване с пара и горещ въздух | Производство на електроенергия от изкопаеми горива | Производство на всички други нефтопродукти и въглищни продукти
Пълно име: Брикел ЕАД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Българската топлоелектрическа централа и производител на брикети Брикел се намира в Източно-маришкия басейн, разположен в южната част на България. Компанията е основана през 2000 г., след сливането на ТЕЦ Марица Изток I и местната Брикетна Фабрика ЕАД, които образуват акционерно дружество Брикел.
През юли 2004 г., Агенцията за приватизация продава 100% от производителя на брикети на местна търговска и строителна компания Калиста-2004 за 14,9 млн. евро. Купувачът, контролиран от местния бизнесмен Христо Ковачки, обещава да запази своя дял над 75% в продължение на най-малко пет години след продажбата. През 2010 г. Moler Corp, Сейшели придобива 100% в компанията.
Основната дейност на Брикел е производство на електрическа и топлинна енергия и производство на брикети. Годишният производствен капацитет на дружеството е 1.05 милиона тона брикети и 1,350 милиона киловатчаса.

Адрес на централата
ж.к. Извън Града
Гълъбово; Стара Загора; Пощенски код: 6280

Контакти: Купете Брикел ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.brikel-bg.com/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Брикел ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Брикел ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Брикел ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Брикел ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
08 януари 1992
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Траял България ЕООД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Брикел ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-10,76%
Общо приходи от оперативна дейност
1,32%
Оперативна печалба (EBIT)
-912,29%
EBITDA
-39,35%
Нетна печалба (загуба)
-45,73%
Общо активи
5,59%
Капитал
-51,18%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-8,25%
Възвръщаемост от продажби
-4,85%
Възвръщаемост на капитала
-80,01%
Коефициент дълг/собствен капитал
80,55%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,08%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?