България

Преглед на компанията Булгаргаз ЕАД (Bulgargaz EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Булгаргаз ЕАД е еднолично акционерно дружество, основано през 2006 г., след преструктурирането на Булгаргаз в холдингово дружество с три отделни единици - Булгаргаз (снабдяване с газ), Булгартрансгаз (пренос на газ) и Булгартел (телекомуникации). През ноември 2006 г. дружеството получава лиценз за обществено снабдяване с природен газ. През Септември 2008 холдингът е преименуван на Български Енегриен Холдинг (БЕХ), включващ следните държавни предприятия НЕК, АЕЦ Козлодуй, Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Разпределение на природен газ Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Булгаргаз ЕАД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Разпределение на природен газ
Контакти

Адрес на централата
ул. Петър Парчевич № 47
София; София - град; Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-935-
Факс: +359-2-925-

Имейл:
@bulgargaz.bg

Интернет страница:
http://www.bulgargaz.bg

Основна информация
Общ брой служители:
61 (2018)
Издадени акции:
Предоставено в закупения доклад
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
15 януари 2007
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Предоставено в закупения доклад
Член на Съвета на директорите
Предоставено в закупения доклад
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
БЕХ ЕАД
100%

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Булгаргаз ЕАД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
13,55%
Общо приходи от оперативна дейност
13,62%
Оперативна печалба (EBIT)
-28,14%
EBITDA
-52,24%
Нетна печалба (загуба)
-73,7%
Общо активи
11,05%
Капитал
10,63%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-1,73%
Възвръщаемост от продажби
-2,82%
Възвръщаемост на капитала
-10,58%
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
-27,92%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-97,46%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
Индустриални новини (невключени в доклада)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП