България

Company Overview of Булгаргаз ЕАД (Bulgargaz EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Разпределение на природен газ Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Петър Парчевич № 47
София; София - град;
Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-935-
Факс: +359-2-925-

Имейл:
@bulgargaz.bg

Интернет страница:
http://www.bulgargaz.bg

Описание на компанията
Булгаргаз ЕАД е еднолично акционерно дружество, основано през 2006 г., след преструктурирането на Булгаргаз в холдингово дружество с три отделни единици - Булгаргаз (снабдяване с газ), Булгартрансгаз (пренос на газ) и Булгартел (телекомуникации). През ноември 2006 г. дружеството получава лиценз за обществено снабдяване с природен газ. През Септември 2008 холдингът е преименуван на Български Енегриен Холдинг (БЕХ), включващ следните държавни предприятия НЕК, АЕЦ Козлодуй, Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Разпределение на природен газ
Основна информация
Общ брой служители:
60 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
15 януари 2007
Дата на обновяване:
13 февруари 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Член на Съвета на директорите
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
БЕХ ЕАД
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 337,205
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП