REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Булгаргаз ЕАД (България)

Основна дейност: Разпределение на природен газ
Пълно име: Булгаргаз ЕАД Дата на обновяване: 29 март 2021
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Булгаргаз ЕАД е еднолично акционерно дружество, основано през 2006 г., след преструктурирането на Булгаргаз в холдингово дружество с три отделни единици - Булгаргаз (снабдяване с газ), Булгартрансгаз (пренос на газ) и Булгартел (телекомуникации). През ноември 2006 г. дружеството получава лиценз за обществено снабдяване с природен газ. През Септември 2008 холдингът е преименуван на Български Енегриен Холдинг (БЕХ), включващ следните държавни предприятия НЕК, АЕЦ Козлодуй, Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2.

Адрес на централата
ул. Петър Парчевич № 47
София; София - град; Пощенски код: 1000

Контакти: Купете Булгаргаз ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.bulgargaz.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Булгаргаз ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Булгаргаз ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Булгаргаз ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Булгаргаз ЕАД отчет , за да видите информацията.
Рейтинги:
Купете Булгаргаз ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
15 януари 2007
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Булгаргаз ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
7,54%
Общо приходи от оперативна дейност
7,32%
Оперативна печалба (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Нетна печалба (загуба)
N/A
Общо активи
25,27%
Капитал
16,77%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
N/A
Възвръщаемост от продажби
N/A
Възвръщаемост на капитала
N/A
Коефициент на бърза ликвидност
0,47%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?