България

Company Overview of Булгаргаз ЕАД (Bulgargaz EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Булгаргаз ЕАД е еднолично акционерно дружество, основано през 2006 г., след преструктурирането на Булгаргаз в холдингово дружество с три отделни единици - Булгаргаз (снабдяване с газ), Булгартрансгаз (пренос на газ) и Булгартел (телекомуникации). През ноември 2006 г. дружеството получава лиценз за обществено снабдяване с природен газ. През Септември 2008 холдингът е преименуван на Български Енегриен Холдинг (БЕХ), включващ следните държавни предприятия НЕК, АЕЦ Козлодуй, Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2.

Need a report on this company? USD 29,95 Индустрии: Разпределение на природен газ Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Булгаргаз ЕАД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Разпределение на природен газ
Контакти

Адрес на централата
ул. Петър Парчевич № 47
София; София - град; Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-935-
Факс: +359-2-925-

Имейл:
@bulgargaz.bg

Интернет страница:
http://www.bulgargaz.bg

Основна информация
Общ брой служители:
60(2017)
Издадени акции:
Provided in the purchased report
Регистриран капитал:
Provided in the purchased report
Одитори:
Provided in the purchased report
Дата на създаване:
15 януари 2007
Ръководители
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Provided in the purchased report
Член на Съвета на директорите
Provided in the purchased report
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
БЕХ ЕАД
100%

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Булгаргаз ЕАД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Annual growth percentages* for latest two years in USD terms. Absolute financial data is included in the purchased report.
Нетни приходи от продажби
-26,57%
Общо приходи от оперативна дейност
-27,74%
Оперативна печалба (EBIT)
62,73%
EBITDA
43,4%
Нетна печалба (загуба)
79,73%
Общо активи
-28,76%
Капитал
8,65%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
2,58%
Възвръщаемост от продажби
2,17%
Възвръщаемост на капитала
5,39%
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
153,1%
Коефициент на абсолютна ликвидност
560,17%
* Growth figures are affected by the currency rate changes.
Company News (Not included in report)
Industry News (Not included in report)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП