REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

България Лизинг АД (България)

Основна дейност: Финансиране на продажби
Пълно име: България Лизинг АД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

България Лизинг АД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Финансиране на продажби. Компанията е създадена на 29 април 2010. В момента компанията има общо 8 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, България Лизинг АД отчита спад на нетните приходи от продажби от 37,55% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита отрицателен ръст от 54,15%. Маржът на нетната печалба на България Лизинг АД се увеличава с 3,6% през 2018.

Адрес на централата
бул. Ген. Тотлебен 30-32
София; София - град; Пощенски код: 1606

Контакти: Купете България Лизинг АД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете България Лизинг АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете България Лизинг АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
29 април 2010
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като България Лизинг АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-37,55%
Общо приходи от оперативна дейност
-37,38%
Оперативна печалба (EBIT)
68,55%
EBITDA
63,29%
Нетна печалба (загуба)
720%
Общо активи
-54,15%
Капитал
4,15%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
4,06%
Възвръщаемост от продажби
3,6%
Възвръщаемост на капитала
5,15%
Коефициент на бърза ликвидност
1,77%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,02%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?