REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Българска Банка за Развитие АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Българска Банка за Развитие АД Дата на обновяване: 12 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Българска Банка за Развитие, бивша Насърчителна Банка, е създадена със специална цел - да подкрепя изпълнението на икономическата политика на държавата по отношение на финансиране развитието на бизнеса на малките и средни предприятия (МСП), включително подкрепяне на възможностите и инициативите им за осъществяване на инвестиции и износ. Основните дейности на банката включват - пред-експортно и експортно кредитиране на МСП, кредитиране дейността и проекти на МСП чрез местни банки посредници или директно, издаване на гаранции за МСП пред местни и чуждестранни банки, рефинансиране на банки, кредитиращи МСП, финансиране на инвестиции на МСП извън страната. Решението за създаване на Насърчителна банка е взето от българските власти през октомври 1998 година. Първоначално е предназначена за насърчаване на кредитирането на частния сектор и преодоляване на нежеланието на местните банки да отпускат заеми на средни и малки фирми, дължащи се на тежки ограничения при кредитиране, наложени по силата на МВФ.
През януари 1999 г., Министерството на финансите създава новата държавна Насърчителна банка с участието на Държавна спестовна каса. Участието на държавата в капитала на банката е в размер на 10 милиарда лева и участието на Спестовната банка е в размер на 500,000 лева. В средата на 2008 г. банката е преименувана на Българска банка за развитие (ББР).

Адрес на централата
ул. Дякон Игнатий № 1
София; София - град; Пощенски код: 1000

Контакти: Купете Българска Банка за Развитие АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.bbr.bg/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Българска Банка за Развитие АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Българска Банка за Развитие АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Българска Банка за Развитие АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Българска Банка за Развитие АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
11 март 1999
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Главен Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
99,9999%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
0,0001%
Дъщерни компании
Микрофинансираща Институция Джобс ЕАД
100%
Национален Гаранционен Фонд ЕАД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Българска Банка за Развитие АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
12,31%
Нетни приходи от такси и комисиони
-16,51%
Оперативна печалба (EBIT)
27,77%
Нетна печалба (загуба)
47,86%
Общо активи
-4,32%
Капитал
5,9%
Изменение на общата сума на активите
N/A
Изменение на нетните приходи от лихви
N/A
Коефициент оперативни разходи към печалба
-5,09%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?