REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Български пощи ЕАД (България)

Основна дейност: Пощенски услуги
Пълно име: Български пощи ЕАД Дата на обновяване: 23 декември 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Компания Български Пощи, която е създадена през 1879 г., е държавният пощенски оператор. Основната дейност на фирмата включва изграждането, поддръжката и използването на националната пощенска мрежа. Компанията е организирана в три дивизии: пощенски услуги, куриерски услуги и специализирани услуги. Български пощи предоставя пощенски както и вътрешни и международни куриерски услуги, вътрешни парични преводи, международни входящи и изходящи парични преводи. В допълнение, компанията е отговорна за издаването на пощенски марки.
През 1992 г. компанията "Български пощи и далекосъобщения" ЕООД е разделена на Български пощи ЕООД и Българска телекомуникационна компания ЕАД. През 1997 г. Български Пощи е преобразувана в акционерно дружество. През 2005 г. Български Пощи е включена в забранителния списък за приватизация на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.
Български Пощи оперира чрез седалище и пет регионални центрове, разположени в София, Плевен, Варна, Бургас и Пловдив.

Адрес на централата
ул. Акад. С. Младенов № 1, бл. 31
София; София - град; Пощенски код: 1700

Контакти: Купете Български пощи ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.bgpost.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Български пощи ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Български пощи ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Български пощи ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Български пощи ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
24 декември 1992
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Винетни Стикери 12-17 ДЗЗД
50%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Български пощи ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
1,09%
Общо приходи от оперативна дейност
3,74%
Оперативна печалба (EBIT)
84,21%
EBITDA
123,37%
Нетна печалба (загуба)
68,91%
Общо активи
16,14%
Капитал
16,58%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,07%
Възвръщаемост от продажби
2,35%
Възвръщаемост на капитала
8,4%
Коефициент дълг/собствен капитал
29,15%
Коефициент на бърза ликвидност
0,1%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?