България

Company Overview of ЧЕЗ Електро България АД (CEZ Electro Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

ЧЕЗ Електро България е основано през 2006 като правоприемник на правоотношенията, свързани с дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, осъществявана от Електроразпределение Столично АД, Електроразпределение София област АД и Електроразпределение Плевен АД, които преминават в резултат на преобразуването на трите дружества. Компанията е учредена от CEZ, Република Чехия (67%) и българската държава (33%). Дружеството снабдява с електрическа енергия столицата София, София област и Плевен.
През октомври 2012 започва приватизацията на държавните дялове от по 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България през Българската фондова борса.

Need a report on this company? USD 29,95 Индустрии: Разпределение на електрическа енергия Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for ЧЕЗ Електро България АД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Разпределение на електрическа енергия
Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
София; София - град; Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-895-, +359-0700-10-
Факс: +359-2-895-

Имейл:
@cezelectro.bg

Интернет страница:
http://www.cez.bg

Основна информация
Общ брой служители:
231 (2017)
Издадени акции:
Provided in the purchased report
Регистриран капитал:
Provided in the purchased report
Одитори:
Provided in the purchased report
Дата на създаване:
29 август 2006
Ръководители
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Член на Надзорния съвет
Provided in the purchased report
Член на Надзорния съвет
Повече
Детайли за собствеността
ЧЕЗ А.С. (Чешка република)
67%
Централна Кооперативна Банка АД
9,92%
УПФ Съгласие
4,98%
ДПФ Сагласие
3,3%
ППФ Съгласие
2,58%
M&A deals (Not included in report)

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for ЧЕЗ Електро България АД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Annual growth percentages* for latest two years in USD terms. Absolute financial data is included in the purchased report.
Нетни приходи от продажби
-57,29%
Общо приходи от оперативна дейност
-57,29%
Оперативна печалба (EBIT)
-85,16%
EBITDA
-80,45%
Нетна печалба (загуба)
-85,55%
Общо активи
4,71%
Капитал
6,38%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-3,71%
Възвръщаемост от продажби
-3,38%
Възвръщаемост на капитала
-24,62%
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
0,28%
Коефициент на абсолютна ликвидност
8,46%
* Growth figures are affected by the currency rate changes.
Company News (Not included in report)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП