България

Company Overview of ЧЕЗ Електро България АД (CEZ Electro Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
София; София - град;
Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-895-, +359-0700-10-
Факс: +359-2-895-

Имейл:
@cezelectro.bg

Интернет страница:
http://www.cez.bg

Описание на компанията
ЧЕЗ Електро България е основано през 2006 като правоприемник на правоотношенията, свързани с дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, осъществявана от Електроразпределение Столично АД, Електроразпределение София област АД и Електроразпределение Плевен АД, които преминават в резултат на преобразуването на трите дружества. Компанията е учредена от CEZ, Република Чехия (67%) и българската държава (33%). Дружеството снабдява с електрическа енергия столицата София, София област и Плевен.
През октомври 2012 започва приватизацията на държавните дялове от по 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България през Българската фондова борса.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия
Основна информация
Общ брой служители:
231 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
29 август 2006
Дата на обновяване:
19 юни 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Член на Надзорния съвет
Член на Надзорния съвет
Повече
Детайли за собствеността
ЧЕЗ А.С. (Чешка република)
67%
Ключови финансови показатели
2018 Q1
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 309,515
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Financial Supervision Commission (FSC), База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП