България

Преглед на компанията ЧЕЗ Електро България АД (CEZ Electro Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

ЧЕЗ Електро България е основано през 2006 като правоприемник на правоотношенията, свързани с дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, осъществявана от Електроразпределение Столично АД, Електроразпределение София област АД и Електроразпределение Плевен АД, които преминават в резултат на преобразуването на трите дружества. Компанията е учредена от CEZ, Република Чехия (67%) и българската държава (33%). Дружеството снабдява с електрическа енергия столицата София, София област и Плевен.
През октомври 2012 започва приватизацията на държавните дялове от по 33% от капитала на ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България през Българската фондова борса.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Разпределение на електрическа енергия Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за ЧЕЗ Електро България АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Разпределение на електрическа енергия
Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
София; София - град; Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-895-, +359-0700-10-
Факс: +359-2-895-

Имейл:
@cezelectro.bg

Интернет страница:
http://www.cez.bg

Основна информация
Общ брой служители:
231 (2017)
Издадени акции:
Предоставено в закупения доклад
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
29 август 2006
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Надзорния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Надзорния съвет
Повече
Детайли за собствеността
ЧЕЗ А.С. (Чешка република)
67%
Централна Кооперативна Банка АД
9,92%
УПФ Съгласие
4,98%
ДПФ Сагласие
3,3%
ППФ Съгласие
2,58%
M&A сделки (невключени в доклада)

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за ЧЕЗ Електро България АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
-57,91%
Общо приходи от оперативна дейност
-57,91%
Оперативна печалба (EBIT)
-74,29%
EBITDA
-66,51%
Нетна печалба (загуба)
-74,81%
Общо активи
-2,36%
Капитал
2,49%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-1,79%
Възвръщаемост от продажби
-1,66%
Възвръщаемост на капитала
-23,53%
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
0,13%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,1%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП