REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

СИБанк ЕАД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: СИБанк ЕАД Дата на обновяване: 02 март 2018
Купете нашият отчет за тази компания USD 19,99 Най-актуалните финансови данни: 2017 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Българската търговска банка СиБанк предлага пълна гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Банката оперира чрез повече от 100 клона и офиса в страната. Българската Стопанска и инвестиционна банка (СИБанк) е наследник на Българо-Руска Инвестиционна Банка АД. Частната Българо-Руска Инвестиционна Банка е основана през 1994 г. от 14 български, седем руски банки, както и няколко компании, опериращи в различни отрасли.
През юни 1998 г. БРИБАНК листва един милион акции с номинална стойност от 10,000 лв. всяка на официалния сегмент на Българската фондова борса. През юни 2000 г. БРИБАНК придобива държавата Стопанска банка, която е обявена в несъстоятелност през 1997 г., за символична цена от 1,0 лева. През септември 2000 г. банката променя името си на Стопанска и инвестиционна банка, за да отрази придобиването на Стопанска банка.
През януари 2006 г., исландският магнат Тор Бьорголфсон купува 18,72% от дружеството чрез базирана в Люксембург компания за 24.8 млн. евро. Два месеца по-късно, исландският бизнесменът увеличава дела си в капитала на СИБанк до 34%. Бьорголфсон купува още 14,63% в банката, с което увеличава дела си до 48.63%, през февруари 2007. В края на септември 2007 г., белгийската KBC Group купува 75% в СИБанк за 295 млн. евро от Novator Finance България, която държи 48,63% и от местния бизнесмен Светослав Божилов, който държи 24,3%. Акционерът Цветелина Карагьозова запазва дела си от 22.3% в банката и става партньор на KBC в българските банкови дейности. През март 2008 г. KBC придобива още 0,33% в СИБанк в търгово предложение. През декември 2010 г. Цветелина Бориславова Карагьозова продава дела си от 16% на KBC за 141.07 млн. лв. и по този начин белгийската финансова група придобива пълен контрол над банката и тя е отписана от местната борса.

Адрес на централата
Витоша No 89 Б
София; София - град; Пощенски код: 1612

Контакти: Купете СИБанк ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.cibank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете СИБанк ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете СИБанк ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете СИБанк ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете СИБанк ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
08 март 1995
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Шумен Табак АД
5,47%
Дженерали Закрила Здравно Осигуряване
0,4%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като СИБанк ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
0,69%
Нетни приходи от такси и комисиони
5,85%
Оперативна печалба (EBIT)
10,43%
Нетна печалба (загуба)
-4,3%
Общо активи
16,68%
Вземания по аванси и кредити от клиенти
22,9%
Капитал
15,77%
Изменение на общата сума на активите
1,24%
Изменение на нетните приходи от лихви
-4,65%
Коефициент оперативни разходи към печалба
-2,02%
Съотношение Вземания по аванси и кредити към Депозити
4,32%
Съотношение Вземания по аванси и кредити към Активи
3,79%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?