REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД (България)

Основна дейност: Товарни автомобилни превози
Пълно име: КНС - Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Товарни автомобилни превози. В момента компанията има общо 240 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД отчита спад на нетните приходи от продажби от 2,08% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 1,71%. Маржът на нетната печалба на КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД се увеличава с 0,94% през 2018.

Адрес на централата
ул. Резбарска 5
София; София - град; Пощенски код: 1510

Контакти: Купете КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД отчет , за да видите информацията.
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като КНС Кериер Нетуърк Сълюшън ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-2,08%
Общо приходи от оперативна дейност
-2,63%
Оперативна печалба (EBIT)
131,2%
EBITDA
255,2%
Нетна печалба (загуба)
109,76%
Общо активи
1,71%
Капитал
20,14%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,8%
Възвръщаемост от продажби
0,94%
Възвръщаемост на капитала
11,62%
Коефициент дълг/собствен капитал
-51,29%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,02%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,04%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?