REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Кар Транспортер ЕООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт
Пълно име: Кар Транспортер ЕООД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Кар Транспортер ЕООД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Сухопътен товарен транспорт. В момента компанията има общо 84 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Кар Транспортер ЕООД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 10,9% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 7,71%. Маржът на нетната печалба на Кар Транспортер ЕООД намалява с 0,94% през 2018.

Адрес на централата
ул. Резбарска 5
София; София - град; Пощенски код: 1510

Контакти: Купете Кар Транспортер ЕООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Кар Транспортер ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Кар Транспортер ЕООД отчет , за да видите информацията.
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Кар Транспортер ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
10,9%
Общо приходи от оперативна дейност
9,76%
Оперативна печалба (EBIT)
-4,15%
EBITDA
0,59%
Нетна печалба (загуба)
-10,55%
Общо активи
7,71%
Капитал
4,39%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,9%
Възвръщаемост от продажби
-0,94%
Възвръщаемост на капитала
-2,73%
Коефициент дълг/собствен капитал
25,38%
Коефициент на бърза ликвидност
0,3%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,01%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?