REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Централна Кооперативна Банка АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Централна Кооперативна Банка АД Дата на обновяване: 20 август 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Централна кооперативна банка е основана през 1991 като учредители са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България.
През 1999 ЦКБ АД придобва статут на публично дружество, като по този начин става една от двете български банки, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса – София. В началото на 2002 г. делът на БКК АД от 32.77% е придобит чрез търг от Химимпорт АД, който стана основен акционер на банката. Основен акционер на банката става ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което е 100% собственост на Химимпорт АД.
Банката придобива Силекс банка АД Скопие в Македония през 2008, която по-късно се преименува на Централна кооперативна банка АД Скопие.

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе № 87
София; София - град; Пощенски код: 1113

Контакти: Купете Централна Кооперативна Банка АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.ccbank.bg/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Централна Кооперативна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Централна Кооперативна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Централна Кооперативна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Централна Кооперативна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
28 март 1991
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
61,03%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
9,43%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
6,98%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
5,88%
Дъщерни компании
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
100%
Centralna Kooperativna Banka AD Skopje (Северна Македония)
87,35%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Централна Кооперативна Банка АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
10,02%
Нетни приходи от такси и комисиони
1,5%
Оперативна печалба (EBIT)
26,31%
Нетна печалба (загуба)
48,93%
Общо активи
5,44%
Капитал
19,83%
Изменение на общата сума на активите
-0,93%
Изменение на нетните приходи от лихви
N/A
Коефициент оперативни разходи към печалба
-3,45%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?