REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Младежка Кооперация Ялта Кооперация (България)

Основна дейност: Питейни заведения
Пълно име: Младежка Кооперация Ялта Кооперация Дата на обновяване: 16 юли 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Младежка Кооперация Ялта Кооперация е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Питейни заведения. Компанията е създадена на 28 август 1997. В момента компанията има общо 29 (2020) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Младежка Кооперация Ялта Кооперация отчита спад на нетните приходи от продажби от 0,39% през 2019. Общата сума на нейните активи отчита отрицателен ръст от 8,27%. Маржът на нетната печалба на Младежка Кооперация Ялта Кооперация намалява с 3,78% през 2019.

Адрес на централата
бул. Цар Освободител 20
София; София - град; Пощенски код: 1000

Контакти: Купете Младежка Кооперация Ялта Кооперация отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.yaltaclub.com/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Младежка Кооперация Ялта Кооперация отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Младежка Кооперация Ялта Кооперация отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
28 август 1997
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Председател на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Младежка Кооперация Ялта Кооперация отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-0,39%
Общо приходи от оперативна дейност
-10,87%
Оперативна печалба (EBIT)
-35,9%
EBITDA
12,53%
Нетна печалба (загуба)
-37,94%
Общо активи
-8,27%
Капитал
-4,48%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-2,96%
Възвръщаемост от продажби
-3,78%
Възвръщаемост на капитала
-1,32%
Коефициент на бърза ликвидност
0,16%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,2%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?