REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Кредисимо ЕАД (България)

Основна дейност: Потребителско кредитиране
Пълно име: Кредисимо ЕАД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Кредисимо, бивш Глобекс Финанс, е финансова небанкова институция, която е създадена през 2007 г. като 80/20 джойнт-венчър между местните фирми Глобекс Холдинг и Адвенкос. Фирмата със седалище в София, предлага краткосрочни потребителски кредити. Дружеството предлага онлайн кредити до 1,500 лева с одобрение в рамките на 7 минути.

Адрес на централата
бул. Витоша 146, сграда А, ет. 4, Бизнес център България
София; София - град; Пощенски код: 1463

Контакти: Купете Кредисимо ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://credissimo.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Кредисимо ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Кредисимо ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Кредисимо ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Кредисимо ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
24 юли 2007
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Ай Тръст ЕООД
100%
Кредисимо ДООЕЛ Скопие (Северна Македония)
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Кредисимо ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Общо приходи от оперативна дейност
10,79%
Оперативна печалба (EBIT)
-76,99%
EBITDA
-69,74%
Нетна печалба (загуба)
20,73%
Общо активи
26,18%
Капитал
31,68%
Възвръщаемост на капитала
-2,86%
Коефициент дълг/собствен капитал
-0,33%
Коефициент на бърза ликвидност
0,1%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,1%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?