REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Банка ДСК ЕАД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Банка ДСК ЕАД Дата на обновяване: 09 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Банка ДСК, втората по големина банка по активи в България, е собственост на най-голямата търговска банка на Унгария ОТП. ОТП купува Банка ДСК за 311 млн. евро през октомври 2003 г. и обещава да инвестира около 300 млн. евро, за да обнови българската банка и да повиши нейната конкурентоспособност през следващите пет години.
Банка ДСК е правоприемник на Държавната спестовна каса - най-старата търговска банка в България. През февруари 2005 г. ДСК основава инвестиционно дружество под името ДСК Управление на активи, което инвестира повечето от активите си в ценни книжа с фиксиран доход. През април 2005 г. КФН лицензира общо застрахователната компания на ДСК - ДСК Гаранция. През септември 2005 г. ДСК Асет Мениджмънт стартира първия си взаимен фонд, ДСК Стандарт, който се фокусира върху инвестиции в ценни книжа с фиксиран доход. През 2008 г. ДСК и ОТП продават своите акции в застрахователните дружества ДСК Гаранция и ДСК Гаранция Живот на френската застрахователна компания Groupama.
Банка ДСК предоставя своите услуги чрез национална мрежа, състояща се от повече от 300 клона.

Адрес на централата
ул. Московска № 19
София; София - град; Пощенски код: 1036

Контакти: Купете Банка ДСК ЕАД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.dskbank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Банка ДСК ЕАД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Банка ДСК ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Банка ДСК ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Банка ДСК ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
26 януари 1999
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
ДСК Дом ЕАД
100%
ДСК Мобайл ЕАД
100%
ДСК-Турс ЕООД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Банка ДСК ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
4,22%
Нетни приходи от такси и комисиони
0,19%
Оперативна печалба (EBIT)
5,02%
Нетна печалба (загуба)
11,9%
Общо активи
23,58%
Капитал
100,71%
Изменение на общата сума на активите
14,73%
Изменение на нетните приходи от лихви
N/A
Коефициент оперативни разходи към печалба
-0,1%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?