REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Дискордиа АД (България)

Основна дейност: Товарни автомобилни превози | Организиране на транспорт на товари | Други спомагателни транспортни услуги
Пълно име: Дискордиа АД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Варненската компания Discordia AD, създадена през 1992 г., се занимава с организация на превоза на товари, превозвани с автомобилен, въздушен и железопътен транспорт. Дружеството предлага и транспортни услуги със собствени автомобили.

Адрес на централата
бул. Янош Хуняди No 6, Бизнес Център Мейкър, Офис 201
Варна; Варна; Пощенски код: 9027

Контакти: Купете Дискордиа АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.discordia.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Дискордиа АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Дискордиа АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Дискордиа АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Дискордиа АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
24 януари 1992
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
60,166%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
38,694%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
0,6%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
0,15%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
0,15%
Дъщерни компании
Discordia Kiev (Украйна)
100%
Discordia S.R.L. (Румъния)
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Дискордиа АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
40,73%
Общо приходи от оперативна дейност
40,05%
Оперативна печалба (EBIT)
27,17%
EBITDA
30,61%
Нетна печалба (загуба)
34,62%
Общо активи
34,84%
Капитал
55,9%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,77%
Възвръщаемост от продажби
-0,22%
Възвръщаемост на капитала
-6,61%
Коефициент дълг/собствен капитал
5,48%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,31%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,02%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?