България

Преглед на компанията ЕЛД ЕООД (ELD EOOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Експрес логистика и дистрибуция ЕООД е създадена в края на 2013 г. Фирмата се занимава с предоставяне на логистични и дистрибуторски услуги. Дружеството управлява автопарк от над 350 превозни средства. Компания ЕЛД ЕООД е специализирана в дистрибуцията на едро на цигари.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Организиране на транспорт на товари Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Експрес Логистика и Дистрибуция ЕООД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Организиране на транспорт на товари | Търговия на едро с тютюн и тютюневи изделия
Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе №139
София; София - град; Пощенски код: 1000

Тел: +359-87-920-, 0700 20

Имейл:
@eld.bg

Интернет страница:
http://www.eld.bg

Основна информация
Общ брой служители:
907 (2018)
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
27 ноември 2013
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Управител
Предоставено в закупения доклад
Управител
Предоставено в закупения доклад
Управител
Детайли за собствеността
Бритиш Американ Табако Уестърн Юръп Къмършъл Трейдинг Лимитид (Великобритания)
100%

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Експрес Логистика и Дистрибуция ЕООД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
3,28%
Общо приходи от оперативна дейност
1,86%
Оперативна печалба (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Нетна печалба (загуба)
N/A
Общо активи
-21,34%
Капитал
-226,33%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
N/A
Възвръщаемост от продажби
N/A
Възвръщаемост на капитала
N/A
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
-0,16%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,09%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП