България

Company Overview of ЕЛД ЕООД (ELD EOOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Спомагателни транспортни услуги Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе №139
София; София - град;
Пощенски код: 1000

Тел: +359-87-920-, 0700 20

Имейл:
@eld.bg

Интернет страница:
http://www.eld.bg

Описание на компанията
Експрес логистика и дистрибуция ЕООД е създадена в края на 2013 г. Фирмата се занимава с предоставяне на логистични и дистрибуторски услуги. Дружеството управлява автопарк от над 350 превозни средства. Компания ЕЛД ЕООД е специализирана в дистрибуцията на едро на цигари.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Спомагателни транспортни услуги | Продажба на едро на различни бързооборотни стоки
Основна информация
Общ брой служители:
915 (2017)
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
27 ноември 2013
Дата на обновяване:
24 април 2018
Ръководители
Управител
Управител
Детайли за собствеността
Бритиш Американ Табако Уестърн Юръп Къмършъл Трейдинг Лимитид (Великобритания)
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 97,835
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП