REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Емка АД (България)

Основна дейност: Валцуване, теглене, екструдиране и смесване на мед | Производство на жици и кабели за Комуникация и Енергетика
Пълно име: Емка АД Дата на обновяване: 25 септември 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Българският производител на кабели и проводници Емка, създаден през 1936 г., е със седалище в северния град Севлиево. Продуктовата гама на компанията включва кабели и шнурове, проводници и PVC гранули за производство на кабели. Емка изнася над 70% от продукцията си, предимно към страните-членки на ЕС.
Дял от 48% от Емка е продаден срещу ваучери по време на масовата приватизация през 1996-97. Повечето от акциите са придобити от местната диверсифицирана компания Индустриален Капитал Холдинг. През април 1999 г., агенцията за приватизация продава дял от 38.73% в кабелния производител на работническо-мениджърското дружество Кемп АД за 1,3 милиона щатски долара. Дял от 6.6% от оставащия капитал е предложен на преференциални цени на служителите в компанията и 4,0% се заделят за удовлетворяване на искания от бивши собственици.

Адрес на централата
ул. Никола Петков № 30
Севлиево; Габрово; Пощенски код: 5400

Контакти: Купете Емка АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.emka-bg.com

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Емка АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Емка АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Емка АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Емка АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
10 октомври 1991
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Прокурист
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
37,37%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
33,12%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
6,93%
Дъщерни компании
Индустриален Капитал Холдинг АД
10,01%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Емка АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-3,63%
Общо приходи от оперативна дейност
-3,5%
Оперативна печалба (EBIT)
2,25%
EBITDA
4,94%
Нетна печалба (загуба)
2,2%
Общо активи
4,88%
Капитал
4,54%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
0,24%
Възвръщаемост от продажби
0,25%
Възвръщаемост на капитала
-0,16%
Коефициент на бърза ликвидност
0,6%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,37%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?