REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Юробанк България АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Юробанк България АД Дата на обновяване: 11 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Пощенска банка (с юридическо име Юробанк България АД ) е универсална българска банка, която предлага пълна гама от банкови услуги и продукти: различни видове сметки и депозити, потребителски заеми, ипотечни заеми, специални продукти за финансиране на малки и средни предприятия и предприемачи, корпоративни кредити, взаимни фондове, инвестиции и парично управление, сделки с валута, кредитни и дебитни карти, банкови гаранции и акредитиви, търговия с ценни книжа и дейности по търговско финансиране.
Пощенска банка първоначално е създадена през април 1991 г., а Юробанк И Еф Джи България АД е създадена след сливането на българската Пощенска банка и ДЗИ Банк през ноември 2007 година. През ноември 1998 г. българското правителство продава 78,23% от Пощенска банка на съвместно дружество между American Life Insurance Company (ALICO), част от American International Group Inc, и Consolidated Eurofinance Holdings (CEH), Гърция за 38 млн. щ.д. ALICO/CEH увеличават дела си в Пощенка банка на 86,24% след увеличение на собствения капитал през 2000 година.
През юли 2004 г., EFG Eurobank - Ergasias официално обявява, че е придобила 96,74% от акциите на Пощенска банка за неназована сума.
Януари 2005 - заемодателя основава лизингова компания EFG Leasing, която предлага финансов лизинг за индустриално, транспортно, търговско, строително и друго оборудване. През март същата година, Пощенска банка създава и друга лизингова компания - EFG Auto Leasing, която предлага финансови и оперативни лизингови схеми за всички видове превозни средства, както и суб - лизинг за корпоративни и индивидуални клиенти .
В края на 2006 г. Eurobank EFG Group придобива контрол над българската ДЗИ Банк, след като придобива 74.26% от акциите на ДЗИ Банк чрез Софийската фондова борса, след споразумение от 29 Септември, 2006 с акционерите на банката да придобие тяхното участие. В резултат на допълнителни сделки с международни институционални инвеститори на Софийската фондова борса, до края на декември 2006 Eurobank EFG Group придобива контрол върху 90% от ДЗИ Банк.
EFG New Europe Holding, Холандия и гръцката EFG Eurobank Ergasias контролират почти 90 % от банката към края на 2009 година.
Юробанк България осъществява своята дейност чрез повече от 180 клона в цялата страна.

Адрес на централата
ул. Околовръстен Път № 260
София; София - град; Пощенски код: 1766

Контакти: Купете Юробанк България АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.postbank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Юробанк България АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Юробанк България АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Юробанк България АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Юробанк България АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
15 май 1991
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
56,14%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
43,85%
Дъщерни компании
Erb Property Services Sofia EAD
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Юробанк България АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
5,46%
Нетни приходи от такси и комисиони
11,26%
Оперативна печалба (EBIT)
-0,83%
Нетна печалба (загуба)
5,1%
Общо активи
14,48%
Капитал
9,04%
Изменение на общата сума на активите
3,36%
Изменение на нетните приходи от лихви
-4,14%
Коефициент оперативни разходи към печалба
1,18%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?