България

Company Overview of Еврохолд България АД (Eurohold Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Холдингови и инвестиционни дружества Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Христофор Колумб № 43, Еврохолд Бизнес Център
София; София - град;
Пощенски код: 1592

Тел: +359-2-965-, +359-2-965-
Факс: +359-2-965-

Имейл:
@eurohold.bg

Интернет страница:
http://www.eurohold.bg

Описание на компанията
Компания Еврохолд България е създадена по време на процеса на масовата приватизация през 1996 г. като приватизационен фонд Агроинвест. Холдингът се състои от компании, опериращи в следните области - застраховане, лизинг, финансови услуги и продажба на автомобили. Групата оперира в България, Румъния, Сърбия и Македония. Структурата на групата включва 4 подхолдинга - Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп, Евро Финанс и Авто Юнион, които притежават контролни дялове в повече от 20 местни и чуждестранни компании.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества
Основна информация
Общ брой служители:
14 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
12 декември 2006
Дата на обновяване:
01 март 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Повече
Детайли за собствеността
Старком Холдинг АД
54,2%
Other
Ключови финансови показатели
2017 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 1,328,014
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Консолидиран
Източник: Financial Supervision Commission (FSC), База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП