REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Еврохолд България АД (България)

Основна дейност: Офиси на други холдингови компании
Пълно име: Еврохолд България АД Дата на обновяване: 25 март 2021
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2020 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Компания Еврохолд България е създадена по време на процеса на масовата приватизация през 1996 г. като приватизационен фонд Агроинвест. Холдингът се състои от компании, опериращи в следните области - застраховане, лизинг, финансови услуги и продажба на автомобили. Групата оперира в България, Румъния, Сърбия и Македония. Структурата на групата включва 4 подхолдинга - Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп, Евро Финанс и Авто Юнион, които притежават контролни дялове в повече от 20 местни и чуждестранни компании.

Адрес на централата
ул. Христофор Колумб № 43, Еврохолд Бизнес Център
София; София - град; Пощенски код: 1592

Контакти: Купете Еврохолд България АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.eurohold.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Еврохолд България АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Еврохолд България АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Еврохолд България АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Еврохолд България АД отчет , за да видите информацията.
Рейтинги:
Купете Еврохолд България АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
12 декември 2006
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
50,07%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
14,23%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
10,79%
Дъщерни компании
Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II Б.В. (Холандия)
100%
Авто Юнион АД
99,99%
Евро - Финанс АД
99,99%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Еврохолд България АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-99,95%
Общо приходи от оперативна дейност
-99,95%
Оперативна печалба (EBIT)
68,42%
EBITDA
N/A
Нетна печалба (загуба)
-1699,03%
Общо активи
-58,03%
Капитал
59,27%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-354,82%
Възвръщаемост от продажби
-1977,6%
Възвръщаемост на капитала
-5,02%
Коефициент дълг/собствен капитал
-90,35%
Коефициент на бърза ликвидност
-1,01%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,1%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?