България

Преглед на компанията Еврохолд България АД (Eurohold Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Компания Еврохолд България е създадена по време на процеса на масовата приватизация през 1996 г. като приватизационен фонд Агроинвест. Холдингът се състои от компании, опериращи в следните области - застраховане, лизинг, финансови услуги и продажба на автомобили. Групата оперира в България, Румъния, Сърбия и Македония. Структурата на групата включва 4 подхолдинга - Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп, Евро Финанс и Авто Юнион, които притежават контролни дялове в повече от 20 местни и чуждестранни компании.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Холдингови и инвестиционни дружества Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Еврохолд България АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества
Контакти

Адрес на централата
ул. Христофор Колумб № 43, Еврохолд Бизнес Център
София; София - град; Пощенски код: 1592

Тел: +359-2-965-, +359-2-965-
Факс: +359-2-965-

Имейл:
@eurohold.bg

Интернет страница:
http://www.eurohold.bg

Основна информация
Общ брой служители:
14 (2017)
Издадени акции:
Предоставено в закупения доклад
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
12 декември 2006
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Повече
Детайли за собствеността
Старком Холдинг АД
54,2%
KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery
12,46%
Дъщерни компании
Евролийз Груп ЕАД
100%
Евро - Финанс АД
99,99%
Авто Юнион АД
99,98%
Повече
M&A сделки (невключени в доклада)

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Еврохолд България АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
2,49%
Общо приходи от оперативна дейност
2,49%
Оперативна печалба (EBIT)
218,12%
EBITDA
96,28%
Нетна печалба (загуба)
14,14%
Общо активи
10,21%
Капитал
56,91%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
0,73%
Възвръщаемост от продажби
0,07%
Възвръщаемост на капитала
-0,91%
Коефициент дълг/собствен капитал
-50,25%
Коефициент на бърза ликвидност
7,03%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-59,3%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП