България

Company Overview of Еврохолд България АД (Eurohold Bulgaria AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Компания Еврохолд България е създадена по време на процеса на масовата приватизация през 1996 г. като приватизационен фонд Агроинвест. Холдингът се състои от компании, опериращи в следните области - застраховане, лизинг, финансови услуги и продажба на автомобили. Групата оперира в България, Румъния, Сърбия и Македония. Структурата на групата включва 4 подхолдинга - Евроинс Иншурънс Груп, Евролийз Груп, Евро Финанс и Авто Юнион, които притежават контролни дялове в повече от 20 местни и чуждестранни компании.

Need a report on this company? USD 29,95 Индустрии: Холдингови и инвестиционни дружества Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Еврохолд България АД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества
Контакти

Адрес на централата
ул. Христофор Колумб № 43, Еврохолд Бизнес Център
София; София - град; Пощенски код: 1592

Тел: +359-2-965-, +359-2-965-
Факс: +359-2-965-

Имейл:
@eurohold.bg

Интернет страница:
http://www.eurohold.bg

Основна информация
Общ брой служители:
14(2017)
Издадени акции:
Provided in the purchased report
Регистриран капитал:
Provided in the purchased report
Одитори:
Provided in the purchased report
Дата на създаване:
12 декември 2006
Ръководители
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Член на Управителния съвет
Provided in the purchased report
Член на Управителния съвет
Provided in the purchased report
Член на Управителния съвет
Повече
Детайли за собствеността
Старком Холдинг АД
54,2%
KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery
12,46%
Дъщерни компании
Евролийз Груп ЕАД
100%
Евро - Финанс АД
99,99%
Авто Юнион АД
99,98%
Повече
M&A deals (Not included in report)

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Еврохолд България АД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Annual growth percentages* for latest two years in USD terms. Absolute financial data is included in the purchased report.
Нетни приходи от продажби
17,91%
Общо приходи от оперативна дейност
17,91%
Оперативна печалба (EBIT)
-2,65%
EBITDA
18,26%
Нетна печалба (загуба)
-41,65%
Общо активи
30,83%
Капитал
67,86%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,13%
Възвръщаемост от продажби
-0,28%
Възвръщаемост на капитала
-0,7%
Коефициент дълг/собствен капитал
-44,96%
Коефициент на бърза ликвидност
3,5%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,99%
* Growth figures are affected by the currency rate changes.
Company News (Not included in report)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП