REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Експресбанк АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Експресбанк АД Дата на обновяване: 29 май 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Френската частна банка Societe Generale открива през юли 1997 г. първия си клон в София за обслужване на корпоративни клиенти опериращи в България. Societe Generale е втората френска банка, която създава офис в София след като Banque Nationale de Paris и немската Dresdner Bank AG, създават BNP-Dresdner Bank (България) през 1995 година.
През септември 1999 г. България продава мажоритарен дял в държавната Експресбанк на Societe Generale за над 3,91 милиона долара. Според условията на сделката, България продава 27,94 милиона акции във варненската банка, представляващи 97,95% от капитала на банката, държани от държавата. Според условията на сделката, българските власти се съгласяват да изкупят дълга на Варненската корабостроителница към Експресбанк за около 22 милиона долара, докато новият собственик обещава да запази мажоритарен дял в Експресбанк поне през следващите три години.
През декември 2005 г. българският клон на Societe Generale създава дъщерно дружество, което да предлага лизингови услуги на местния пазар. През 2008 г. банката създава дъщерно дружество за факторинг, Сосиете Женерал Факторинг.
Сосиете Женерал Експресбанк управлява над 150 офиса в цялата страна. Банкара предлага пълен набор от банкови услуги и продукти на своите корпоративни и индивидуални клиенти.

Адрес на централата
бул. Вл. Варненчик № 92
Варна; Варна; Пощенски код: 9000

Контакти: Купете Експресбанк АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: https://www.expressbank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Експресбанк АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Експресбанк АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Експресбанк АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Експресбанк АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
24 юни 1993
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
99,74%
Дъщерни компании
Регионален фонд за градско развитие АД
52%
Борика АД
4,15%
Express Factoring EOOD
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Експресбанк АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
-6,84%
Нетни приходи от такси и комисиони
4,87%
Оперативна печалба (EBIT)
87,22%
Нетна печалба (загуба)
87,44%
Общо активи
-2,84%
Капитал
12,49%
Изменение на общата сума на активите
0,12%
Изменение на нетните приходи от лихви
N/A
Коефициент оперативни разходи към печалба
-9,76%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?