REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Първа Инвестиционна Банка АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Първа Инвестиционна Банка АД Дата на обновяване: 15 август 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Първа инвестиционна банка (ПИБ), която е създадена през 1993 г., е диверсифицирана финансова институция, която предлага широка гама от финансови продукти и услуги на клиентите си, предимно в България. Банката разполага и с чуждестранен клон в Кипър. Първа инвестиционна банка притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. През 1998 г. ПИБ е първата българска банка, която получава кредитен рейтинг от Standard & Poor's.
В началото на май 2007 г. Първа инвестиционна банка стартира първично публично предлагане с до 16,500,000 нови и съществуващи акции с номинална стойност от 1 лев всяка. В средата на юни 2007 г., Комисията за финансов надзор регистрирана ПИБ като публична компания с капитал от 110 млн. лв. и номинална стойност от 1,0 лев за акция.
През януари 2010 г., банката заедно с Първа Финансова Брокерска Къща създава две дъщерни дружества - Дебита и Релатор. През август, ПИБ придобива 2% от акциите на местната частна здравноосигурителна каса Фи Хелт и през ноември увеличава дела си до 57.1%. През средата на 2013 Първа Инвестиционна Банка придобива 100% от Юнионбанк от унгарската МКБ. През март 2014 сливането е завършено и Юнионбанк е заличена без ликвидация. ПИБ оперира чрез клонова мрежа от над 150 клона и офиса в страната.

Адрес на централата
бул. Драган Цанков № 37
София; София - град; Пощенски код: 1797

Контакти: Купете Първа Инвестиционна Банка АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.fibank.bg/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Първа Инвестиционна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Първа Инвестиционна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Първа Инвестиционна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Първа Инвестиционна Банка АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
08 октомври 1993
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Главен Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
42,5%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
42,5%
Дъщерни компании
First Investment Bank Albania Sh.a. (Албания)
100%
First Investment Finance B.V. (Холандия)
100%
Амс Имоти ЕООД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Първа Инвестиционна Банка АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
-4,68%
Нетни приходи от такси и комисиони
3,79%
Оперативна печалба (EBIT)
50,99%
Нетна печалба (загуба)
107,2%
Общо активи
7,53%
Капитал
4,69%
Изменение на общата сума на активите
4,66%
Изменение на нетните приходи от лихви
-2,65%
Коефициент оперативни разходи към печалба
-8,34%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?