България

Company Overview of Джи Пи Презастраховане ЕАД (GP Reinsurance EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Застрахователи Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Княз Ал. Дондуков № 68
София; София - град;
Пощенски код: 1504

Тел: +359-2-942-
Факс: +359-2-868-

Имейл:
@generali.bg

Описание на компанията
Джи Пи Презастраховане ЕАД, част от Generali PPF Holding, е основано през юни 2008. През същия месец единственият презастраховател в България получава лицензия за презастраховане по общо застраховане. Джи Пи Презастраховане работи като презастраховател по общо застраховане на дружествата на групата в Централна и Източна Европа.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Застрахователи
Основна информация
Общ брой служители:
16 (2017)
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
24 юли 2008
Дата на обновяване:
13 февруари 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Член на Управителния съвет
Член на Надзорния съвет
Член на Надзорния съвет
Повече
Детайли за собствеността
Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. (Холандия)
100%
Ключови финансови показатели
2017 Y
Нетни застрахователни премийни приходи
Нетни приходи от такси и комисиони
Оперативна печалба (EBIT)
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 2,642,644
Инвестиции
Вземания
Капитал
Изменение на нетните спечелени премии
Изменение на нетната печалба
Възвръщаемост на капитала
Показател за очаквана щетимост
Коефициент на застрахователни разходи
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Financial Supervision Commission (FSC), База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Latest News (Not included in the report)

Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП