България

Company Overview of Джи Пи Презастраховане ЕАД (GP Reinsurance EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Джи Пи Презастраховане ЕАД, част от Generali PPF Holding, е основано през юни 2008. През същия месец единственият презастраховател в България получава лицензия за презастраховане по общо застраховане. Джи Пи Презастраховане работи като презастраховател по общо застраховане на дружествата на групата в Централна и Източна Европа.

Need a report on this company? USD 29,95 Индустрии: Застрахователи Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Джи Пи Презастраховане ЕАД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Застрахователи
Контакти

Адрес на централата
бул. Княз Ал. Дондуков № 68
София; София - град; Пощенски код: 1504

Тел: +359-2-942-
Факс: +359-2-868-

Имейл:
@generali.bg

Основна информация
Общ брой служители:
16(2017)
Регистриран капитал:
Provided in the purchased report
Одитори:
Provided in the purchased report
Дата на създаване:
24 юли 2008
Ръководители
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Provided in the purchased report
Член на Управителния съвет
Provided in the purchased report
Член на Надзорния съвет
Provided in the purchased report
Член на Надзорния съвет
Повече
Детайли за собствеността
Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. (Холандия)
100%

Report contents

On purchasing the report for this company you will have access to a PDF containg the most recent data for Джи Пи Презастраховане ЕАД from the EMIS database.

To give you a clear idea of the information provided, you can download a sample report for a different company below.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Annual growth percentages* for latest two years in USD terms. Absolute financial data is included in the purchased report.
Нетни застрахователни премийни приходи
9,01%
Нетни приходи от такси и комисиони
Оперативна печалба (EBIT)
16,33%
Нетна печалба (загуба)
16,52%
Общо активи
32,74%
Инвестиции
23,82%
Вземания
74,76%
Капитал
24,71%
Изменение на нетните спечелени премии
4,8%
Изменение на нетната печалба
N/A
Възвръщаемост на капитала
1,14%
Показател за очаквана щетимост
-2,33%
Коефициент на застрахователни разходи
0,7%
* Growth figures are affected by the currency rate changes.
Company News (Not included in report)
КФН Месечен Бюлетин 8/2017
15-сеп-17 | Страници: 17
Industry News (Not included in report)
КФН Месечен Бюлетин 05/2018
15-юни-18 | Страници: 51
UniCredit inks two insurance distribution deals
11-юни-18 (21:40) | Страници: 1
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП