България

Преглед на компанията Джи Пи Презастраховане ЕАД (GP Reinsurance EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Джи Пи Презастраховане ЕАД, част от Generali PPF Holding, е основано през юни 2008. През същия месец единственият презастраховател в България получава лицензия за презастраховане по общо застраховане. Джи Пи Презастраховане работи като презастраховател по общо застраховане на дружествата на групата в Централна и Източна Европа.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Презастраховане Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Джи Пи Презастраховане ЕАД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Презастраховане
Контакти

Адрес на централата
бул. Княз Ал. Дондуков № 68
София; София - град; Пощенски код: 1504

Тел: +359-2-942-
Факс: +359-2-868-

Имейл:
@generali.bg

Основна информация
Общ брой служители:
16 (2017)
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
24 юли 2008
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Надзорния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Надзорния съвет
Повече
Детайли за собствеността
Дженерали ЦИЕ Холдинг Б.В. (Холандия)
100%

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Джи Пи Презастраховане ЕАД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни застрахователни премийни приходи
24,01%
Нетни приходи от такси и комисиони
Оперативна печалба (EBIT)
57,88%
Нетна печалба (загуба)
61,08%
Общо активи
23,25%
Инвестиции
25,9%
Вземания
-9,27%
Капитал
28,72%
Изменение на нетните спечелени премии
2,12%
Изменение на нетната печалба
N/A
Възвръщаемост на капитала
1,4%
Показател за очаквана щетимост
-6,23%
Коефициент на застрахователни разходи
1,12%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
КФН Месечен Бюлетин 07/2018
27-авг-18 | Страници: 20
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП