REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Глобал Биомет ЕООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт | Специализиран супохътен товарен транспорт | Извъградски автобусен транспорт
Пълно име: Глобал Биомет ЕООД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Глобал Биомет е създадена през 1991г. Тя е една от най-бързо разрастващите се и водещи транспортни фирми в България и Европа, разполагаща с офиси в големите западноевропейски страни.
Фирмата притежава над 150 товарни авто-композиции, включващи цистерни за течни горива, цистерни за LPG доставки и автобуси. Комуникациите и управлението на всички транспортни средства във фирмата се осъществява чрез GPS система. Всички камиони, автоцистерни и автобуси са новозакупени, съгласно последните екологични изисквания – двигатели Евро 3. Авто-композициите на фирма БИОМЕТ отговарят на последните европейски стандарти за осъществяване на международен транспорт. Притежават CMR застраховка (отговорност на международен автомобилен превозвач с разширено покритие, включващо кражба на превозваната стока), както и оборудване за превоз на опасни товари, съгласно ADR изискванията.

Адрес на централата
бул. Н. Й. Вапцаров № 35, Бизнес Център Лозенец, Ет. 7
София; София - град; Пощенски код: 1407

Контакти: Купете Глобал Биомет ЕООД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.biomet.bg/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Глобал Биомет ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Глобал Биомет ЕООД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Глобал Биомет ЕООД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
21 юли 1997
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Дъщерни компании
Biomet Solar Pchelarovo EOOD
Sun Energy Kula 1 EOOD
Sunflower-Ugarchin EOOD
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Глобал Биомет ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
0,15%
Общо приходи от оперативна дейност
1,95%
Оперативна печалба (EBIT)
-78,51%
EBITDA
-5,95%
Нетна печалба (загуба)
-80,23%
Общо активи
-4,64%
Капитал
-6,15%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-5,4%
Възвръщаемост от продажби
-5,7%
Възвръщаемост на капитала
-4,91%
Коефициент дълг/собствен капитал
-0,01%
Коефициент на бърза ликвидност
-1,32%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-1,37%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?