REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт
Пълно име: А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Сухопътен товарен транспорт. В момента компанията има общо 147 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 5,65% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита отрицателен ръст от 17,34%. Маржът на нетната печалба на А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД намалява с 1,37% през 2018.

Адрес на централата
ул. Неделчо Бончев 6, ет. 3
София; София - град; Пощенски код: 1528

Контакти: Купете А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД отчет , за да видите информацията.
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като А.Есерс Транспорт Къмпани България ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
5,65%
Общо приходи от оперативна дейност
5,65%
Оперативна печалба (EBIT)
-45,75%
EBITDA
-42,47%
Нетна печалба (загуба)
-48,98%
Общо активи
-17,34%
Капитал
27,34%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-1,61%
Възвръщаемост от продажби
-1,37%
Възвръщаемост на капитала
-32,11%
Коефициент на бърза ликвидност
0,13%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?