REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Хартл Кариер ЕООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт
Пълно име: Хартл Кариер ЕООД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Хартл Кариер ЕООД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Сухопътен товарен транспорт. В момента компанията има общо 121 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Хартл Кариер ЕООД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 19,26% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 0,96%. Маржът на нетната печалба на Хартл Кариер ЕООД намалява с 0,6% през 2018.

Адрес на централата
бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 53-55
София; София - град; Пощенски код: 1606

Контакти: Купете Хартл Кариер ЕООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Хартл Кариер ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Хартл Кариер ЕООД отчет , за да видите информацията.
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Хартл Кариер ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
19,26%
Общо приходи от оперативна дейност
22,14%
Оперативна печалба (EBIT)
-22,14%
EBITDA
-12,76%
Нетна печалба (загуба)
-76,61%
Общо активи
0,96%
Капитал
4,46%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,81%
Възвръщаемост от продажби
-0,6%
Възвръщаемост на капитала
-14,81%
Коефициент дълг/собствен капитал
-69,11%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,37%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,02%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?