REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Инкомс-телеком Холдинг АД (България)

Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества
Пълно име: Инкомс-телеком Холдинг АД Дата на обновяване: 16 юли 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

развой и производство на телекомуникационни съоръжения, маркетинг, трансфер на технологии и промишлено коопериране, инженеринг, търговия в страната и чужбина, придобиване и отчуждаване в съответствие със закона на недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения, отдаване под наем на сгради, машини, съоръжения и обекти на интелектуалната собственост.
През декември 2001 г. Агенцията за приватизация продаде 75% от капитала на Инкомс - Телеком холдинг, 32% от капитала на "Инкомс - Институт по радиоелектроника и технологии" АД - София, 29% от капитала на "Инкомс - системи и електронна техника" АД - Русе и 32% от капитала на "Инкомс - Битова техника" АД - София със C.P.C. Inc. - USA.
С.Р.С. (Counter Pressure Casting INC.) Собственик на С.Р.С. е Венелин Христов, показа справка в калифорнийския съдебен регистър. Венелин Христов е мажоритарен собственик на шест български предприятия: "Оригинал" - Севлиево, "Илинден" - Плевен, "Метел" - Дупница, "Стройкерамика" - Мездра, "Технология на металите" - Плевен, и "Техкерамик - М" - Мездра. Христов има и завод за алуминиеви джанти в САЩ.

Адрес на централата
ж.к. Илинден, Кукуш 1
София; София - град; Пощенски код: 1309

Контакти: Купете Инкомс-телеком Холдинг АД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Инкомс-телеком Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Инкомс-телеком Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Инкомс-телеком Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Инкомс-телеком Холдинг АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
18 ноември 1991
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
98,32%
Дъщерни компании
ЕКСПРЕС КОНСУЛТ-БЪЛГАРИЯ ЕАД
100%
ИНКОМС СЕКЮРИТИ ЕНД ЛОГИСТИК ЕООД
100%
РЕИМЕКС АД
79,98%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Инкомс-телеком Холдинг АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-38,84%
Общо приходи от оперативна дейност
-85,21%
Оперативна печалба (EBIT)
-164,75%
EBITDA
-304,62%
Нетна печалба (загуба)
-29,54%
Общо активи
4,69%
Капитал
0,84%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-335,66%
Възвръщаемост от продажби
29,81%
Възвръщаемост на капитала
-0,36%
Коефициент дълг/собствен капитал
-0,03%
Коефициент на бърза ликвидност
-10,7%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,04%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?