REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Индустриален Холдинг България АД (България)

Основна дейност: Офиси на други холдингови компании
Пълно име: Индустриален Холдинг България АД Дата на обновяване: 22 декември 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2020 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Индустриален Холдинг България е учредено през 1996 година като приватизационен фонд с цел придобиване на акции от предприятия, предложени от Държавата за продажба по реда на масовата приватизация. След приключване на първата вълна на масова приватизация, през февруари 1998 г. Приватизационен фонд България АД преурежда дейността си като холдингово дружество. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност, машиностроене и речни круизи. Акционери на ИХБ са над 55,000 физически и над 150 юридически лица.

Адрес на централата
ул. Фритьоф Нансен № 37А, ет. 7
София; София - град; Пощенски код: 1142

Контакти: Купете Индустриален Холдинг България АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://bulgariaholding.com/

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Индустриален Холдинг България АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Индустриален Холдинг България АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Индустриален Холдинг България АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Индустриален Холдинг България АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
13 март 1998
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
35,02%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
8,34%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
6,6%
Дъщерни компании
Булпорт Логистика АД
100%
Булярд Корабостроителна Индустрия АД
100%
ЗММ България холдинг АД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Индустриален Холдинг България АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
26,09%
Общо приходи от оперативна дейност
26,09%
Оперативна печалба (EBIT)
-2554,84%
EBITDA
-5%
Нетна печалба (загуба)
N/A
Общо активи
-5,09%
Капитал
-4,75%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-27932,54%
Възвръщаемост от продажби
N/A
Възвръщаемост на капитала
N/A
Коефициент дълг/собствен капитал
-1,42%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,79%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,25%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?