REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Индустриалтехник АД (България)

Основна дейност: Производство на цилиндри и задвижващи механизми за течности
Пълно име: Индустриалтехник АД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Индустриалтехник АД е предприятие в България, с централен офис в Шипка. Работи в индустрията за Производство на цилиндри и задвижващи механизми за течности. Компанията е създадена на 26 март 1996. В момента компанията има общо 68 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Индустриалтехник АД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 4,87% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 3,44%. Маржът на нетната печалба на Индустриалтехник АД се увеличава с 0,51% през 2018.

Адрес на централата
ул. Шипченско Шосе 1
Шипка; Стара Загора; Пощенски код: 6150

Контакти: Купете Индустриалтехник АД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Индустриалтехник АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Индустриалтехник АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Индустриалтехник АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
26 март 1996
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
76,035%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
15,745%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
2,24%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
0,74%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
0,17%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Индустриалтехник АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
4,87%
Общо приходи от оперативна дейност
-4,53%
Оперативна печалба (EBIT)
-42,11%
EBITDA
-21,12%
Нетна печалба (загуба)
30,3%
Общо активи
3,44%
Капитал
2,06%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-2,73%
Възвръщаемост от продажби
0,51%
Възвръщаемост на капитала
0,44%
Коефициент дълг/собствен капитал
-4,52%
Коефициент на бърза ликвидност
0,35%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,06%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?