REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Интернешънъл Асет Банк АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Интернешънъл Асет Банк АД Дата на обновяване: 11 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Интернешънъл Асет Банк е унверсална банка с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. Банката предлага широк набор от банкови услуги и продукти на физически лица, корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, общини и бюджетни предприятия.
Интернешънъл Асет Банк АД е първоначално регистрирана като държавна търговска банка през декември 1989 година. През 1991 г. банката е преобразувана в частна банка под името Първа източна международна банка (ПИМБ). През ноември 1996 г., ПИМБ обявява плановете си за сливане или преструктуриране като на част от холдингова структура в опит да разшири дейността си. Банката, която има над 650 акционери, провежда преговори за сливане с няколко банки, но не се стига до окончателно споразумение. През февруари 2005 г., банката променя името си на Интернешънъл Асет Банк, след като шест месеца банката оперира под името Унибанк.
Интернешънъл Асет Банк АД оперира чрез мрежа от над повече от 80 клона, офиси и изнесени работни места.

Адрес на централата
бул. Тодор Александров 81-83
София; София - град; Пощенски код: 1303

Контакти: Купете Интернешънъл Асет Банк АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.iabank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Интернешънъл Асет Банк АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Интернешънъл Асет Банк АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Интернешънъл Асет Банк АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Интернешънъл Асет Банк АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
13 декември 1989
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Надзорния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
33%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
9,9%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
9,9%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
4,95%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
4,48%
Дъщерни компании
Пет Финанс ЕООД
100%
Асет Иншурънс АД
9%
Asset Security EOOD
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Интернешънъл Асет Банк АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
30,27%
Нетни приходи от такси и комисиони
16,9%
Оперативна печалба (EBIT)
90,41%
Нетна печалба (загуба)
145,83%
Общо активи
8,25%
Капитал
14,62%
Изменение на общата сума на активите
1,44%
Изменение на нетните приходи от лихви
27,23%
Коефициент оперативни разходи към печалба
-11,41%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?