REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Инвест Кепитъл АД (България)

Основна дейност: Холдингови и инвестиционни дружества
Пълно име: Инвест Кепитъл АД Дата на обновяване: 16 юли 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Химимпорт Инвест е акционерно дружество, основано през 1994 година. Основният предмет на дейност на компанията включва: придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

Адрес на централата
Ул. Стефан Караджа 2
София; София - град; Пощенски код: 1000

Контакти: Купете Инвест Кепитъл АД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Инвест Кепитъл АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Инвест Кепитъл АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Инвест Кепитъл АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
29 юни 1994
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
99,22%
Дъщерни компании
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
100%
ИТАЛИЯ АУТО
100%
КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Инвест Кепитъл АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Общо приходи от оперативна дейност
-82,56%
Оперативна печалба (EBIT)
-134,14%
Нетна печалба (загуба)
-83,21%
Общо активи
0,6%
Капитал
0,42%
Възвръщаемост на капитала
-2,07%
Коефициент дълг/собствен капитал
0,08%
Коефициент на бърза ликвидност
0,05%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,01%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?