REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Кангару - Транс ЕООД (България)

Основна дейност: Сухопътен товарен транспорт
Пълно име: Кангару - Транс ЕООД Дата на обновяване: 16 юли 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Кангару - Транс ЕООД е предприятие в България, с централен офис в София. Работи в индустрията за Сухопътен товарен транспорт. В момента компанията има общо 335 (2019) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Кангару - Транс ЕООД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 66,82% през 2018. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 85,35%. Маржът на нетната печалба на Кангару - Транс ЕООД се увеличава с 2,45% през 2018.

Адрес на централата
ул. Суходолска 195, Офис 1
София; София - град; Пощенски код: 1373

Контакти: Купете Кангару - Транс ЕООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Кангару - Транс ЕООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Кангару - Транс ЕООД отчет , за да видите информацията.
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Кангару - Транс ЕООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
66,82%
Общо приходи от оперативна дейност
66,78%
Оперативна печалба (EBIT)
101,11%
EBITDA
103,16%
Нетна печалба (загуба)
103,89%
Общо активи
85,35%
Капитал
101,15%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
2,58%
Възвръщаемост от продажби
2,45%
Възвръщаемост на капитала
0,67%
Коефициент на бърза ликвидност
0,33%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,11%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?