REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Кемет Електроникс България ЕАД (България)

Основна дейност: Производство на електрически съоръжения и други компоненти
Пълно име: Кемет Електроникс България ЕАД Дата на обновяване: 16 юли 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Кемет Електроникс България ЕАД е предприятие в България, с централен офис в Кюстендил. Работи в индустрията за Производство на електрически съоръжения и други компоненти. Компанията е създадена на 17 май 2000. В момента компанията има общо 232 (2020) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Кемет Електроникс България ЕАД отчита увеличение на нетните приходи от продажби от 3,06% през 2019. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 2,43%. Маржът на нетната печалба на Кемет Електроникс България ЕАД намалява с 0,06% през 2019.

Адрес на централата
Ул.цар Освободител 267
Кюстендил; Кюстендил; Пощенски код: 2500

Контакти: Купете Кемет Електроникс България ЕАД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Кемет Електроникс България ЕАД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Кемет Електроникс България ЕАД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Кемет Електроникс България ЕАД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
17 май 2000
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Кемет Електроникс България ЕАД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
3,06%
Общо приходи от оперативна дейност
2,78%
Оперативна печалба (EBIT)
-8,96%
EBITDA
23,87%
Нетна печалба (загуба)
1,6%
Общо активи
2,43%
Капитал
15,53%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,7%
Възвръщаемост от продажби
-0,06%
Възвръщаемост на капитала
-1,84%
Коефициент на бърза ликвидност
0,02%
Коефициент на абсолютна ликвидност
0%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?