REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Кимтех-България ООД (България)

Основна дейност: Търговия на дребно в други магазини
Пълно име: Кимтех-България ООД Дата на обновяване: 16 юли 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Кимтех-България ООД е предприятие в България, с централен офис в Бургас. Работи в индустрията за Търговия на дребно в други магазини. Компанията е създадена на 05 декември 2002. В момента компанията има общо 32 (2020) служители. Съгласно последните ключови финансови показатели, Кимтех-България ООД отчита спад на нетните приходи от продажби от 0,82% през 2019. Общата сума на нейните активи отчита ръст от 7,67%. Маржът на нетната печалба на Кимтех-България ООД намалява с 0,79% през 2019.

Адрес на централата
Княз Борис І 2, ет. 2, ап. 10
Бургас; Бургас; Пощенски код: 8000

Контакти: Купете Кимтех-България ООД отчет , за да видите информацията.

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Кимтех-България ООД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Кимтех-България ООД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Кимтех-България ООД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
05 декември 2002
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Управител
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
50%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
48%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
2%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Кимтех-България ООД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-0,82%
Общо приходи от оперативна дейност
-0,82%
Оперативна печалба (EBIT)
7,41%
EBITDA
7,97%
Нетна печалба (загуба)
-5,65%
Общо активи
7,67%
Капитал
12,83%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,33%
Възвръщаемост от продажби
-0,79%
Възвръщаемост на капитала
-5,7%
Коефициент на бърза ликвидност
7,51%
Коефициент на абсолютна ликвидност
4,2%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?