България

Company Overview of Лукойл България ЕООД (Lukoil Bulgaria EOOD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Продажба на едро на нефт и нефтени продукти Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
бул. Тодор Александров № 42
София; София - град;
Пощенски код: 1303

Тел: +359-2-917-, +359-2-917-
Факс: +359-2-962-

Имейл:
@lukoil.bg

Интернет страница:
http://www.lukoil.bg

Описание на компанията
Лукойл-България ЕООД е с основен предмет на дейност продажба на едро и дребно на нефтопродукти и основно горива.
През октомври 1999 г. руската петролна компания ЛУКОЙЛ купува 58% от акциите на Нефтохим. Рафинерията оперира от 1964 година. На 01.12.1999 г. Нефтохим АД е преименувано на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД. След приватизацията ЛУКОЙЛ основава още две дружества - Литаско България и Лукойл България, които да се занимават с продажбите и маркетинга, а дружеството Лукойл Нефтохим Бургас остава отговорно само са преработката на нефт. Компанията Литаско България е затворена през 2006 г.
В момента руската Лукойл има 4 дъщерни дружества в България - Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Ейвиейшън България и Лукойл България Бункер.
Веригата на Лукойл-България включва над 200 фирмени бензиностанции – собствени и на франчайз, разположени по всички основни пътни артерии и в над 100 населени места в страната.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Продажба на едро на нефт и нефтени продукти | Бензиностанции
Основна информация
Общ брой служители:
2,720 (2017)
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
18 юни 1998
Дата на обновяване:
23 май 2018
Ръководители
Управител
Детайли за собствеността
Лукойл Юръп Холдингс ООД (Холандия)
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 807,228
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП