България

Company Overview of Лукойл Нефтохим Бургас АД (Lukoil Neftohim Burgas AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Химическа и фармацевтична индустрии Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
Бургас
Бургас; Бургас;
Пощенски код: 8104

Тел: +359-55-115-; +359-55-115-
Факс: +359-55-115-

Имейл:
@neftochim.bg

Интернет страница:
http://www.neftochim.bg

Описание на компанията
Лукойл Нефтохим Бургас АД е най-голямото нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Дружеството има капацитет за преработка на 9,5 млн. т. нефт на година. Рафинерията, намираща се в град Бургас, е пусната в експлоатация през 1964 година. През октомври 1999 г. ЛУКОЙЛ купува 58% от акциите на Нефтохим като планира да инвестира 408.3 милиона щатски долара до 2005 г. В началото на 2005 петролната компания увеличава участието си в рафинерията до 93.8%. През 2006 г. Лукойл започва производство на биодизел. За периода до 2010г. в реконструкция и модернизация на мощности, и строителство на нови инсталации "ЛУКОЙЛ" е инвестирал в бургаската рафинерия над 1 млрд. долара. През 2013 година в Лукойл Нефтохим Бургас са преработени над 5 милиона тона нефт и мазут като повече от 60% от продукцията на дружеството е за износ.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Химическа и фармацевтична индустрии | Петролни рафинерии
Основна информация
Общ брой служители:
1,387 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
25 ноември 1991
Дата на обновяване:
07 февруари 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Член на Управителния съвет
Повече
Детайли за собствеността
LUKOIL Europe Holdings B.V. (Холандия)
88,72%
Other
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 4,532,168
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП