България

Преглед на компанията Лукойл Нефтохим Бургас АД (Lukoil Neftohim Burgas AD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Лукойл Нефтохим Бургас АД е най-голямото нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Дружеството има капацитет за преработка на 9,5 млн. т. нефт на година. Рафинерията, намираща се в град Бургас, е пусната в експлоатация през 1964 година. През октомври 1999 г. ЛУКОЙЛ купува 58% от акциите на Нефтохим като планира да инвестира 408.3 милиона щатски долара до 2005 г. В началото на 2005 петролната компания увеличава участието си в рафинерията до 93.8%. През 2006 г. Лукойл започва производство на биодизел. За периода до 2010г. в реконструкция и модернизация на мощности, и строителство на нови инсталации "ЛУКОЙЛ" е инвестирал в бургаската рафинерия над 1 млрд. долара. През 2013 година в Лукойл Нефтохим Бургас са преработени над 5 милиона тона нефт и мазут като повече от 60% от продукцията на дружеството е за износ.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Петролни рафинерии Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Лукойл Нефтохим Бургас АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Петролни рафинерии
Контакти

Адрес на централата
Бургас
Бургас; Бургас; Пощенски код: 8104

Тел: +359-55-115-; +359-55-115-
Факс: +359-55-115-

Имейл:
@neftochim.bg

Интернет страница:
http://www.neftochim.bg

Основна информация
Общ брой служители:
1,370 (2018)
Издадени акции:
Предоставено в закупения доклад
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Рейтинги:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
25 ноември 1991
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Предоставено в закупения доклад
Член на Управителния съвет
Повече
Детайли за собствеността
LUKOIL Europe Holdings B.V. (Холандия)
88,72%
Дъщерни компании
M&A сделки (невключени в доклада)
A 22% stake of Lukoil Neftochim Bourgas has been purchased by LukOil for USD 56mn
20-яну-05 | Minority stake - 56.00 USD Millions - 22.00% stake

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Лукойл Нефтохим Бургас АД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
29,39%
Общо приходи от оперативна дейност
24,58%
Оперативна печалба (EBIT)
-29,06%
EBITDA
-14,6%
Нетна печалба (загуба)
159,96%
Общо активи
15,08%
Капитал
31,28%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-2,92%
Възвръщаемост от продажби
2,74%
Възвръщаемост на капитала
7,3%
Коефициент дълг/собствен капитал
-10,43%
Коефициент на бърза ликвидност
0,15%
Коефициент на абсолютна ликвидност
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
Индустриални новини (невключени в доклада)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП