REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Лукойл Нефтохим Бургас АД (България)

Основна дейност: Петролни рафинерии
Пълно име: Лукойл Нефтохим Бургас АД Дата на обновяване: 30 март 2021
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Лукойл Нефтохим Бургас АД е най-голямото нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Дружеството има капацитет за преработка на 9,5 млн. т. нефт на година. Рафинерията, намираща се в град Бургас, е пусната в експлоатация през 1964 година. През октомври 1999 г. ЛУКОЙЛ купува 58% от акциите на Нефтохим като планира да инвестира 408.3 милиона щатски долара до 2005 г. В началото на 2005 петролната компания увеличава участието си в рафинерията до 93.8%. През 2006 г. Лукойл започва производство на биодизел. За периода до 2010г. в реконструкция и модернизация на мощности, и строителство на нови инсталации "ЛУКОЙЛ" е инвестирал в бургаската рафинерия над 1 млрд. долара. През 2013 година в Лукойл Нефтохим Бургас са преработени над 5 милиона тона нефт и мазут като повече от 60% от продукцията на дружеството е за износ.

Адрес на централата
Бургас
Бургас; Бургас; Пощенски код: 8104

Контакти: Купете Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://neftochim.lukoil.com

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет , за да видите информацията.
Рейтинги:
Купете Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
25 ноември 1991
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
78,92%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
9,88%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Дъщерни компании
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Лукойл Нефтохим Бургас АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
8,47%
Общо приходи от оперативна дейност
9,23%
Оперативна печалба (EBIT)
81,52%
EBITDA
29,58%
Нетна печалба (загуба)
68,32%
Общо активи
2,44%
Капитал
-3,13%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
1,62%
Възвръщаемост от продажби
3,09%
Възвръщаемост на капитала
6,65%
Коефициент дълг/собствен капитал
-4,49%
Коефициент на бърза ликвидност
-0,02%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?