REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Монбат АД (България)

Основна дейност: Производство на батерии | Производство на съхранителни батерии
Пълно име: Монбат АД Дата на обновяване: 22 декември 2020
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2019 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Компания Монбат АД, която е създадена през 1959 г., е водещ производител на автомобилни акумулатори в България. Продуктовата гама на компанията включва стартерни батерии, стационарни батерии, батерии с циклично приложение, специални батерии, локомотивни батерии, батерии за свободното време. Компанията е правоприемник на държавната фирма Акумикар.
През октомври 1998 г., българският производител на смазочни масла, Приста Ойл и работническо-мениджърското дружество Акумикар-98 купуват 72% от Акумикар за 3,37 милиона щатски долара. Купувачите се ангажират съвместно да инвестират 1,56 милиона щатски долара в производителя на батерии през следващите три години. През февруари 1999 г., Приста Ойл придобива 90% в компанията, след седемкратно увеличение на капитала на дружеството.

Адрес на централата
бул. Черни връх 32 А, ет. 4
София; София - град; Пощенски код: 1407

Контакти: Купете Монбат АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.monbat.com

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Монбат АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Монбат АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Монбат АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Монбат АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
29 април 1999
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
42,73%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
20,78%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
7,06%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
6,55%
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
5,31%
Дъщерни компании
Monbat Holding Gmbh. (Германия)
100%
Monbat Italy S.R.L. (Италия)
100%
Monbat PLC D.O.O. (Сърбия)
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Монбат АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от продажби
-7,45%
Общо приходи от оперативна дейност
-7,2%
Оперативна печалба (EBIT)
-8,89%
EBITDA
1,03%
Нетна печалба (загуба)
-25,18%
Общо активи
2,22%
Капитал
2,63%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
-0,11%
Възвръщаемост от продажби
-0,85%
Възвръщаемост на капитала
-1,3%
Коефициент дълг/собствен капитал
3,87%
Коефициент на бърза ликвидност
0,04%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0,05%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?