REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Общинска Банка АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Общинска Банка АД Дата на обновяване: 11 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Общинска банка е универсална търговска банка и предлага пълна гама от банкови услуги и продукти на физически лица, корпоративни клиенти и на бюджетни предприятия. Общинска банка е създадена през 1996 г. след разпадането на местния банков сектор, за да се гарантира финансовата стабилност на общините, които обслужва. Централната банка лицензира банката за вътрешни операции през март 1996 с капитал от 450 млн. лева. В началото, Столична община е основен акционер в банката като притежава 97,12% от капитала, а останалата част се разпределя между 20 общински фирми.
През април 1997 г. Българската народна банка издава пълен банков лиценз на Общинска банка за операции в страната и чужбина, след като банката повишава внесения капитал на 2.36 млрд. лева. След увеличението на капитала, Столична община държи около 63% от капитала, а останалата част се контролира от седемнадесет общински фирми. През юни 2005 г., Христо Ковачки купува почти 26% от банката при изкупуване на дялове на частни акционери чрез 11 от неговите компании. В средата на 2008 г., Общинска банка създава дъщерно дружество за управление на активи, Общинска банка Асет Мениджмънт. През ноември 2011 г. БНБ блокира правото на глас на пет миноритарни акционери в банката в продължение на 6 месеца като решения могат да се вземат с мнозинство от 2/3 и по този начин Столична община си възвръща контрола върху кредитора.
Общинска банка разполага с над 80 финансови центрове и изнесени работни места в цялата страна.

Адрес на централата
ул. Врабча No 6
София; София - град; Пощенски код: 1000

Контакти: Купете Общинска Банка АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.municipalbank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Общинска Банка АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Общинска Банка АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Общинска Банка АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Общинска Банка АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
04 април 1996
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Управителния съвет
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
67,65%
Дъщерни компании
ДФ Общинска банка - Балансиран
100%
ДФ Общинска банка - Перспектива
100%
Сий Пропърти АД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Общинска Банка АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
-63,49%
Нетни приходи от такси и комисиони
3,53%
Оперативна печалба (EBIT)
-91,08%
Нетна печалба (загуба)
-89,48%
Общо активи
15,15%
Капитал
3,42%
Изменение на общата сума на активите
-8,21%
Изменение на нетните приходи от лихви
-52,9%
Коефициент оперативни разходи към печалба
27,8%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?