България

Company Overview of НЕК ЕАД (NEK EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group USD 29,95 Индустрии: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2016 Купете пълния доклад

Какво включва?

Този доклад извлича цялата налична информация за тази компания от фирмената базата данни на EMIS. Съдържанието вдясно показва категориите информация, които ще бъдат включени в доклада при закупуването му.

Изтеглете примерен доклад

Резюме на компанията (Заключеното съдържание ще бъде предоставено в закупения доклад)

Контакти

Адрес на централата
ул. Веслец 5
София; София - град;
Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-926-, +359-2-986-
Факс: +359-2-980-, +359-2-987-

Имейл:
@nek.bg

Интернет страница:
http://www.nek.bg

Описание на компанията
Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД е държавно дружество, основано през 1991 година. Предметът на дейност на НЕК ЕАД включва: търговия, производство, пренос, снабдяване, внос и износ на електрическа енергия. До 17.09.2008 г. правата на едноличен собственик се упражняват от Министъра на икономиката и енергетиката, а след това НЕК оперира като дъщерно дружество на Български Енергиен Холдинг ЕАД. НЕК ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2,713 MW, като компанията е произвела 2,999,026 МWh електрическа енергия.
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия | Производство на електричество от водна енергия
Основна информация
Общ брой служители:
2,148 (2017)
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Дата на създаване:
28 декември 1991
Дата на обновяване:
09 май 2018
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Член на Съвета на директорите
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
БЕХ ЕАД
100%
Ключови финансови показатели
2016 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 5,307,457
Капитал
Марж на оперативната печалба (EBIT)
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Графики за финансово изпълнение
Основни конкуренти

Финансов отчет

Годишни отчети
Коефициенти

Кредитни анализи от EMIS

Рейтинг според EMIS Benchmark
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП