България

Преглед на компанията НЕК ЕАД (NEK EAD)

Доклад за компанията на EMIS EMIS е компания на ISI Emerging Markets Group Описание на компанията

Национална електрическа компания (НЕК) ЕАД е държавно дружество, основано през 1991 година. Предметът на дейност на НЕК ЕАД включва: търговия, производство, пренос, снабдяване, внос и износ на електрическа енергия. До 17.09.2008 г. правата на едноличен собственик се упражняват от Министъра на икономиката и енергетиката, а след това НЕК оперира като дъщерно дружество на Български Енергиен Холдинг ЕАД. НЕК ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2,713 MW, като компанията е произвела 2,999,026 МWh електрическа енергия.

Желаете ли да получите отчета на тази компания? USD 29,95 Индустрии: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия Достъпен на:: английски & български Формат: Свали PDF Най-актуалните финансови данни: 2017 Купете пълния доклад

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Национална електрическа компания ЕАД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
система за класификации на индустрии NAICS
Основна дейност: Предаване, контрол и дистрибуция на електроенергия | Производство на електричество от водна енергия
Контакти

Адрес на централата
ул. Веслец 5
София; София - град; Пощенски код: 1000

Тел: +359-2-926-, +359-2-986-
Факс: +359-2-980-, +359-2-987-

Имейл:
@nek.bg

Интернет страница:
http://www.nek.bg

Основна информация
Общ брой служители:
2,033 (2018)
Издадени акции:
Предоставено в закупения доклад
Регистриран капитал:
Предоставено в закупения доклад
Одитори:
Предоставено в закупения доклад
Дата на създаване:
28 декември 1991
Ръководители
Предоставено в закупения доклад
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Предоставено в закупения доклад
Член на Съвета на директорите
Предоставено в закупения доклад
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
БЕХ ЕАД
100%
Дъщерни компании
Екологична експлоатация на горива и енергични масла ООД
69,9%
Бултехаш АД
67%
NECO S.A. (Гърция)
50%
Повече

Съдържание на доклада

При закупуване на доклада за тази компания ще получито достъп до PDF файл, съдържащ най-новите данни за Национална електрическа компания ЕАД от базата на EMIS.

За да получите по-ясна представа за предоставяната информация, по-долу можете да изтеглите примерен доклад за друга компания.

Изтеглете примерен доклад
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти* за последните две години в USD. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за
Нетни приходи от продажби
-2,1%
Общо приходи от оперативна дейност
4,25%
Оперативна печалба (EBIT)
N/A
EBITDA
N/A
Нетна печалба (загуба)
N/A
Общо активи
15,15%
Капитал
14,27%
Марж на оперативната печалба (EBIT)
N/A
Възвръщаемост от продажби
N/A
Възвръщаемост на капитала
N/A
Коефициент дълг/собствен капитал
-2,78%
Коефициент на бърза ликвидност
0,06%
Коефициент на абсолютна ликвидност
-0%
* Данните за растежа се влияят от промените в обменните курсове.
Новини за компании (невключени в доклада)
Индустриални новини (невключени в доклада)
Достъп до информация за компаниите

Ако имате нужда от редовен и постоянен достъп до фирмена информация, обмислите абонамент за пълната услуга EMIS.

Профилите на компании са част от по-голяма информационна услуга, която съчетава данни и анализи за компании, индустрии и страни за над 125 развиващи се пазари в единна информационна платформа.

ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП