REQUEST A DEMO
Общо
USD $0.00
Търсене на допълнителни компании

Банка Пиреос България АД (България)

Основна дейност: Търговски банки
Пълно име: Банка Пиреос България АД Дата на обновяване: 09 септември 2019
Купете нашият отчет за тази компания USD 29,95 Най-актуалните финансови данни: 2018 Достъпен на:: английски & български Изтеглете примерен доклад

Банка Пиреос България, местният филиал на Банка Пиреос Гърция, е провоприемник на Евробанк. Евробанк стартира през 1997 г. като наследник на частна банка Моллов, която избягва банкрут след като словашкият инвестиционен фонд Istrocapital инвестира 6,25 милиона долара в него. Istrocapital, свързани дружества и физически лица притежават 97% от Евробанк, а останалата част се държи от няколко физически лица.
През февруари 2001 г., пет купувача - Commerzbank, ЕБВР и Международната финансова корпорация (IFC) - предлагат съвместно 9,3 млн. долара за 97% от Евробанк, но сделката не е сключена. Петрол Холдинг, която е собственик на един от най-големите търговци на дребно на гориво Петрол, купува 95.1% от Евробанк от Istrocapital през 2003 година.
През юли 2004 г. Банка Пиреос започва преговори с акционерите Евробанк, след няколко неуспешни опита за купуване на други банки в страната. През януари 2005 г. Пиреос придобива 99,7% от Евробанк за 48,4 милиона евро. Чрез придобиването на Евробанк, гръцката банка - която развива дейност в България от 1993 година насам - разширява своята мрежа до 30 клона и 27 представителства. През юни 2005 г. Евробанк удвоява капитала си до 30 млн. евро за разширяване на кредитния си портфейл. През август 2005 г. Евробанк е преименувана на Пиреос Евробанк. През април 2006 г., заемодателят официално се слива с базирания в София клон на Пиреос под името Банка Пиреос България.
Банка Пиреос България управлява над 80 клона в цялата страна. Пиреос е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари и лизинг.

Адрес на централата
ул. Околовръстен път No 260
София; София - град; Пощенски код: 1766

Контакти: Купете Банка Пиреос България АД отчет , за да видите информацията.

Интернет страница: http://www.piraeusbank.bg

Основна информация
Общ брой служители:
Купете Банка Пиреос България АД отчет , за да видите информацията.
Издадени акции:
Купете Банка Пиреос България АД отчет , за да видите информацията.
Регистриран капитал:
Купете Банка Пиреос България АД отчет , за да видите информацията.
Одитори:
Купете Банка Пиреос България АД отчет , за да видите информацията.
Дата на създаване:
08 март 1994
Ръководители
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Изпълнителен Директор и Член на Съвета на Директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
Член на Съвета на директорите
Детайли за собствеността
Закупете си този доклад, за да видите информацията.
99,98%
Дъщерни компании
Бестикар България ЕООД
100%
Варна Асет Мениджмънт ЕООД
100%
Гама Асет Мениджмънт ЕООД
100%
Резултати на компанията
Финансовите показатели в графиката са достъпни след като Банка Пиреос България АД отчет бъде закупен.
Търсите нещо повече от обекновен отчет на компания?

Профилите на компании на EMIS са част от по-мащабна информационна услуга, която съчетава данни за компании, индустрии и държави, а също така анализи за над 125 развиващи се пазари.

Поръчайте демонстрационен достъп до услугите на EMIS
Ключови финансови показатели
Годишен ръст в проценти за последните две години в местна валута BGN. Пълните финансови данни са включени в закупения доклад за .
Нетни приходи от лихви
19,3%
Нетни приходи от такси и комисиони
0,65%
Оперативна печалба (EBIT)
217,23%
Нетна печалба (загуба)
N/A
Общо активи
-13,96%
Капитал
3,49%
Изменение на общата сума на активите
N/A
Изменение на нетните приходи от лихви
4,08%
Коефициент оперативни разходи към печалба
-13%

За да видите повече информация, ПОРЪЧАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДОСТЪП

Купете този отчет на компания
Нуждаете се от постоянен достъп до информация за компании, индустрии или държави?